Експертна оцінка проекту Закону України «Про працю» (№ 2708 від 28.12.2019 р.) та пропозиції щодо його доопрацювання

Поділитися:

Важливим досягненням представленого проекту Закону є вирівнювання умов соціального захисту для працівників, зайнятих у державному та приватному секторах економіки, завдяки нормі про укладення обов’язкового письмового трудового договору, який визначає основи трудових правовідносин між їх конкретними субєктами. Характерною особливістю реалізації норм чинного трудового законодавства є значна сегрегація умов праці зайнятих у бюджетній та комерційній сферах: у той час, як права перших є надзвичайно захищеними, другі системно потерпають від утисків роботодавців, не маючи дієвих інструментів захисту власних інтересів. Запропоновані у проекті Закону норми про укладення обов’язкового письмового трудового договору та застосування медіації як механізму врегулювання спорів є важливими кроками для подолання зазначеної сегрегації, які, безсумнівно, призведуть не тільки до належного врегулювання, але й до морально-етичного оздоровлення трудових правовідносин на національному рівні.

Важливими передумовами зменшення частки тіньової зайнятості, на нашу думку, є визначення на законодавчому рівні поняття трудових відносин та ознак їх наявності, а також врегулювання гнучких форм організації праці, надомної, дистанційної праці та праці домашніх працівників. Запровадження учнівських форм трудових договорів сприятиме отриманню легальної можливості учням та студентам знайти роботу й отримати підтвердження працевлаштування.

Проектом закону передбачено посилення захисту прав працівників у разі порушення строків виплати заробітної плати, унормування процедури організації та проведення страйків, наголошується на поширенні норм колективних договорів та угод на індивідуальні трудові відносини.

Фото: narodna-pravda.ua

Повний текст аналітичної записки: