"Функціонування житлової сфери як чинник національної безпеки". Аналітична записка

Поділитися:

Анотація

 

У записці охарактеризовано кризовий стан житлової сфери України, що стає чинником загроз економічній, соціальній, техногенній та екологічній безпеці. Констатовано, що механізми впровадження державної житлової політики є неефективними та не відповідають актуальному соціально-економічному становищу в державі, тому необхідним є визнання кризи державної житлової політики в країні та нагальної необхідності її реформування. Запропоновано першочергові кроки для реформування та оптимізації житлової політики держави.