Мінімізація загроз трудоресурсній безпеці, зумовлених старінням робочої сили". Аналітична записка

Поділитися:

В усіх без виключення країнах старіння населення відбувається в результаті паралельного розвитку двох тенденцій: падіння народжуваності і збільшення тривалості життя. При цьому зниження народжуваності відіграє на глобальному рівні в цьому процесі більш значну роль[1]. В Україні старіння населення відбувається зі значним прискорення..

 

Старіння робочої сили несе низку загроз трудоресурсній безпеці і знижує загальний рівень економічної безпеки..

 [1] Сови А. Общая теория населения. Том второй. Жизнь населений/А. Сови, пер. Окуньева Ф.Р. – М.: Прогресс, 1977. – 519 с.