«Напрями державної політики у сфері забезпечення рівних можливостей жінок та чоловіків». Аналітична записка

Поділитися:

Резюме

 

Проаналізовано стан та тенденції забезпечення рівних можливостей жінок та чоловіків в Україні та країнах світу. Виявлено ризики посилення ґендерної нерівності, поглиблення ґендерних диспропорцій у політичній сфері, сферах працевлаштування, освіти, посилення розриву в оплаті праці, недосконалості процедур імплементації норм і практик ЄС щодо запобігання насильству, зниження дискримінації та дотримання прав людини.

 

Запропоновано напрями цілеспрямованої державної політики забезпечення рівних можливостей жінок та чоловіків, впровадження міжнародних стандартів прав людини в усі сфери життя суспільства з комплексним підходом до подолання інституційних обмежень та зниження економічних втрат.