Необхідність збереження соціального захисту жінок, які перебувають у декретній відпустці та відпустці по догляду за дитиною

Поділитися:

Декретна відпустка (відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами), так само як і відпустка по догляду за дитиною, є не лише формою соціального захисту працюючих жінок, вона виконує важливу демографічну та економічну функцію, яку буде втрачено у разі, якщо роботодавець отримає право звільняти жінок під час їх перебування у цих відпустках.

Особливість зазначених відпусток полягає у тому, що перебування в них завжди має обєктивну підставу, якою є факт народження дитини. Це виключає використання таких відпусток недоброчесними працівниками-жінками з метою захисту від звільнення. У разі, якщо законодавство зобов’язуватиме обох батьків завчасно (наприклад, під час перебування жінки у декретній відпустці) оголосити графік розподілу відпустки по догляду за дитиною, можливості маніпулювання цим видом відпустки будуть позбавлені так само і працівники чоловічої статі.

Початковою метою запровадження декретних відпусток та відпусток по догляду за дитиною на початку ХХ ст. був соціальний захист працюючих жінок, а саме – збереження за ними робочого місця під час виконання особистого сімейного обовязку – народження дитини і догляду за нею у період  грудного вигодовування. З часом,  особливо у період значного падіння народжуваності в розвинених країнах, факт народження дитини працюючою жінкою набув великого суспільного значення, в результаті чого в більшості країн системи декретних відпусток та відпусток по догляду за дитиною вибудовані таким чином, що батьки, які в них перебувають, захищені не лише соціально, але й економічно. На відміну від України, де відпустка по догляду за дитиною є нині неоплачуваною, у понад половині країн ЕЄ виплати під час такої відпустки (parental leave) перевищують 66 % попереднього заробітку працівників.

Зважаючи на демографічну, соціальну та економічну значущість підвищення народжуваності, участь у співфінансуванні таких відпусток у багатьох країнах беруть роботодавці. У таких випадках оплата відпустки по догляду за дитиною є одним з прямих обовязків роботодавців, що робить незаконним звільнення працівника у період перебування у ній. При цьому головним інструментом захисту жінок дітородного віку від дискримінації при прийомі на роботу є активна політика популяризації таких відпусток серед чоловіків.

Докладніше: