«Перспективи та інструменти розвитку фонду житла соціального призначення». Аналітична записка

Поділитися:

Анотація 

 

Україна як держава, що керується європейськими соціальними принципами,  має створювати умови, за яких громадяни зможуть побудувати, придбати або взяти в оренду житло, а також  забезпечувати соціальний захист осіб, які потребують допомоги держави у питаннях утримання житла. Закон України «Про житловий фонд соціального призначення»  визначає категорії громадян, які мають право на соціальне житло, умови його отримання та джерела формування житлового фонду соціального призначення. На сьогодні у сфері забезпечення населення соціальним житлом внаслідок її недостатньої законодавчої урегульованості, відсутності державного фінансування та обмежених фінансових ресурсів місцевих бюджетів склалася ситуація майже повної втрати можливостей поповнення житлового фонду соціального призначення в умовах зростання потреби у ньому.

 

Нездатність органів місцевого самоврядування задовольняти  потреби громадян в такому виді соціального захисту викликає підвищення соціальної напруженості в громадах та підсилення негативної дії явищ соціального виключення. Отже, найпершим завданням політики щодо забезпечення громадян соціальним житлом є комплексне врегулювання питання реалізації наявних та застосування нових механізмів забезпечення житлом різних категорій населення. У межах реалізації цього завдання особливо важливим є вдосконалення нормативно-правової бази щодо житлового забезпечення з урахуванням необхідності формування житлового фонду соціального призначення.