Проблеми молодіжної зайнятості в Україні та шляхи їх подолання

Поділитися:

Асиметрії, що нині панують на ринку праці України, суттєво загострюють проблему зайнятості в цілому та серед молоді зокрема. Саме молоде покоління в процесі пошуку роботи стикається з такими, притаманними зазвичай лише цій віковій групі, перепонами як відсутність досвіду та навичок професійної адаптації, соціальна незрілість та незахищеність, невідповідність першого робочого місця рівню та якості отриманих професійних знань, високі вимоги роботодавців до професійних компетенцій молоді, невідповідність запитів перших реальним професійним обов’язкам тощо. Усе це істотно посилює напруженість на ринку праці у молодіжному сегменті, який є відкритим, мобільним, активним, цілеспрямованим, прогресивним ресурсом, що швидко вчиться та легко адаптується до змін.

У контексті забезпечення задовільного рівня зайнятості молоді, що наразі є одним із пріоритетних завдань державної політики,  принципового значення набуває проактивна політика щодо залучення молодих осіб до творчої діяльності, активної участі в житті суспільства.

Кабінету Міністрів України рекомендовано: в плані заходів щодо реалізації Концепції Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 рр. передбачити запровадження механізмів, спрямованих на стимулювання підприємницької ініціативи молоді і мотивацію роботодавців до працевлаштування молодих спеціалістів та створення пільгових умов отримання ліцензій на певні види діяльності для молоді; прискорити прийняття Концепції державної політики у сфері професійної освіти та розробити необхідний для її реалізації план заходів; відновити роботу Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти при Кабінеті Міністрів України; розглянути  питання про створення спеціального фонду підготовки робітничих кадрів. Міністерству освіти і науки запропоновано: розробити рекомендації для ВНЗ та ПТНЗ щодо створення спеціальних умов для здобуття освіти студентами, які офіційно працевлаштовані за майбутньою спеціальністю; розробити і затвердити спрощений порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів; зорієнтувати навчальний процес у навчальних закладах на збільшення практичної підготовки молоді та розвиток затребуваних професійних компетенцій і запровадити ефективну систему розподілу на практику та стажування молоді під час та після закінчення навчання; розробити план заходів щодо відновлення професійно-технічної освіти в Україні, що передбачатиме запровадження системи прогнозування попиту на робочу силу за конкретними професіями з урахуванням регіональних особливостей, розробку механізму заохочення місцевими територіальними громадами підготовки робітничих кадрів, удосконалення механізмів освітнього відбору для навчання у вищих навчальних закладах, формування сприятливого середовища для розвитку держано-приватного та соціального партнерства на засадах співфінансування й спільного управління закладами професійної освіти, застосування практики об’єднання фінансових, матеріальних та організаційно-управлінських ресурсів сусідніх територіальних громад на утримання ПТНЗ для підготовки робітничих кадрів. Міністерству освіти і науки спільно з Міністерством соціальної політики запропоновано запровадити регулярне аналітичне дослідження актуальних на ринку праці професійних компетенцій та здійснювати на його основі корегування змісту навчальних курсів та дисциплін в закладах освіти та професійної підготовки. Державній службі зайнятості запропоновано створити підрозділ з питань сприяння забезпечення продуктивної зайнятості молоді.

Докладніше: www.niss.gov.ua