Проблеми неузгодженості вищої освіти та ринку праці в Україні

Поділитися:

В умовах зростання вагомості людського капіталу як основного чинника економічного розвитку вища освіта стає найважливішим засобом формування нової генерації висококваліфікованих кадрів. В Україні накопичені серйозні диспропорції, пов’язані з неузгодженістю змісту вищої освіти з потребами ринку праці, що зумовлює загострення низки проблем, таких як: низький рівень економічної активності та високий рівень безробіття серед осіб з вищою освітою; структурні дисбаланси на ринку праці; невідповідність якості підготовки фахівців потребам роботодавців; деформалізація соціально-трудових відносин.

 

Фото: flickr.com

Повний текст аналітичної записки: