Профспілки в Україні та нові виклики сучасному профспілковому руху

Поділитися:

Стратегічною метою системної трансформації українського суспільства є побудова сучасної демократичної, соціальної і правової європейської держави, здатної адекватно й ефективно відповідати на виклики глобалізації. Соціальність держави, крім багатьох інших індикаторів суспільного розвитку, вимірюється результативністю діяльності професійних спілок, що базується на принципах законності та гласності, та спрямована на вдосконалення систем і механізмів соціального захисту працівників, забезпечення основних соціальних гарантій зайнятим, у тому числі шляхом проведення ефективного соціального діалогу. Профспілки, які представляють  найманих  працівників, виступають реальною  силою  на  переговорах  із роботодавцем  щодо  визначення  умов  праці, сприяють розвитку соціально орієнтованого ринку робочої сили.

Фото: flickr.com

Повний текст аналітичної записки: