"Ризики поширення та шляхи мінімізації тіньової зайнятості в Україні". Аналітична записка

Поділитися:

Розвиток ринкових відносин в Україні супроводжується суттєвими змінами у сфері праці та зайнятості, призводить до виникнення нових закономірностей та особливостей функціонування ринку праці позитивного чи негативного характеру. Однією з найбільших перешкод на шляху побудови нової моделі соціально-економічного розвитку на сучасному етапі в нашій країні є високий рівень тінізації економіки, що унеможливлює прискорення економічних реформ, зростання соціальних стандартів життя населення та інтеграцію в європейське співтовариство. Високий рівень тінізації національної економіки відображенням поширення економічної злочинності, корупції в органах державної влади, нелегальної економічної діяльності та наслідком низької  правової й податкової культури та слабкістю соціально-економічних інститутів. Стратегією національної безпеки України значний рівень тінізації розглядається як загроза життєво важливим національним інтересам. Серед сучасних питань економічних відносин важливою є детінізація ринку праці. Актуальність проблеми легалізації зайнятості та заробітної плати на сьогодні зумовлена її масштабами та надзвичайно негативними і руйнівними наслідками.