Розвиток професійної освіти як чинник збалансування попиту та пропозиції на ринку праці

Поділитися:

В аналітичній записці розглядається сучасний стан системи професійної (професійно-технічної) освіти в Україні, аналізуються актуальні проблеми та ризики її реформування, визначаються пріоритетні напрями підвищення ефективності державної політики у сфері розвитку професійної освіти. Відзначені основні проблеми, що потребують вирішення на рівні держави: неефективність багаторівневого управління; невідповідність якості підготовки випускників вимогам роботодавців; невисокий рівень престижності професійно-технічної освіти; недостатнє фінансування галузі; невідповідність змісту освіти вимогам сьогодення; нерозвиненість державно-приватного партнерства у сфері професійно-технічної освіти. Для підвищення ефективності системи професійно-технічної освіти пропонується реалізувати низку пріоритетних заходів: поширення дуальної форми здобуття освіти; розроблення порядку та критеріїв надання закладам професійно-технічної освіти статусу центрів професійної досконалості; унормування питань фінансування закладів професійно-технічної освіти на місцевому рівні; розроблення методичних підходів до оптимізації їх мережі з урахуванням стратегій регіонального розвитку та потреб ринку праці; створення центрів кар’єри закладів професійної (професійно-технічної) освіти для сприяння працевлаштуванню випускників та планування їх кар’єрного розвитку.

Фото: flickr.com

Повний текст аналітичної записки: