«Щодо шляхів подолання бідності працюючого населення». Аналітична записка

Поділитися:

Резюме

 

В аналітичній записці розглядається проблема бідності працюючого населення, яка є однією із найболючіших соціально-економічних проблем  будь-якого суспільства, оскільки запорукою стабільного економічного розвитку країни є відтворення і розвиток  людського потенціалу. Працююче населення забезпечує своєю працею незмінний розвиток держави, стимулює зростання  економіки країни, що дає можливість підвищити добробут, якість та рівень життя суспільства. Працездатність, мотивація до праці та її ефективність, у свою чергу, визначаються рівнем достатку самих працюючих. В Україні останніми роками зайняті особи складають значну частку в категорії «бідні», що дозволяє констатувати поширеність в країні такого негативного явища як бідність працюючих.

 

Аналізуються проблема заборгованості з виплати заробітної плати, яка породжує в соціально – економічній сфері такі явища, як поглиблення бідності серед працюючого населення та низька купівельна спроможність.

 

Пропонуються першочергові кроки для подолання бідності серед працюючого населення, а саме: підвищення зайнятості населення та розвиток ринку праці, збільшення рівня доходів від трудової діяльності, удосконалення системи соціального законодавства у напрямі посилення захисту працівників на своєчасне отримання заробітної плати, ефективне використання та здійснення моніторингу реалізації стратегічних напрямів подолання бідності.