«Шляхи розв’язання проблеми заборгованості з виплати заробітної плати в Україні». Аналітична записка

Поділитися:

Резюме

 

Заборгованість із виплати заробітної плати та її несвоєчасна виплата працівникам є одними з найгостріших проблем вітчизняних соціально-трудових відносин і однією з основних причин підвищення соціальної напруженості.

 

Аналіз заборгованості із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності свідчить про те, що найбільший її обсяг у загальній структурі заборгованості належить промисловості. Вагомий внесок у формування заборгованості по країні роблять також транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність) та професійна, наукова та технічна діяльність.

 

Одна з найнегативніших рис формування заборгованості – значна частка заборгованості економічно активних підприємств, які продовжують свою діяльність, зменшуючи власні видатки коштом найманих працівників.

 

Основними причинами накопичення заборгованості з виплати заробітної плати в Україні є наступні: скорочення виробничого сектору, в тому числі внаслідок воєнних дій на Сході України, недосконалість інституціонального поля та затягування реформ у трудовій сфері.

 

Найнагальнішими заходами щодо скорочення заборгованості можуть бути: підвищення адміністративної, фінансової та кримінальної відповідальності роботодавців та власників підприємств за затримку заробітної плати; урегулювання питання захисту працівників у разі неплатоспроможності чи призупинення економічної діяльності підприємства на правовому рівні; застосування практики заборони (відстрочки) стягнення з працівника плати за комунальні послуги, квартплату, а також податків або виплат по банківському кредиту у випадку затримки заробітної плати; підвищення обізнаності населення та роботодавців щодо правових наслідків невиплати (або затримування виплати) заробітної плати.