"Системні заходи з протидії соціальній напруженості в умовах обмеженості ресурсів". Агналітична записка

Поділитися:

Анотація

 

В аналітичній записці виявлено ризики посилення соціальної напруженості населення в умовах обмеженості ресурсів внутрішньої економічної політики розвитку та підтримки малого бізнесу, недостатності фінансової та інформаційної підтримки з боку органів влади внутрішньопереміщених осіб через військові дії на Сході України,  відсутності ефективного соціального діалогу та цілеспрямованої державної політики зайнятості населення, обмеженості практик запобігання поширенню рівня бідності та матеріального забезпечення населення, поглиблення регіональних диспропорцій розвитку соціальної інфраструктури та відсутності процедури реалізації норм і практик ЄС розвитку первинної ланки охорони здоров'я. Запропоновано системні заходи протидії, спрямовані на підвищення якості життя, протистояння суспільним викликам та реалізацію рівних можливостей і первинних потреб населення України.