"Соціальна справедливість у трудовій сфері: сучасні реалії, проблеми та протиріччя". Аналітична записка

Поділитися:

Анотація

 

Наявність складних, нерозв’язаних проблем у соціально-економічній сфері нашої держави актуалізує дослідження економічного контексту соціальної справедливості, що містить переоцінку її ролі у вирішенні основних завдань суспільного розвитку. Соціальна справедливість є загальновизнаною цінністю сучасного демократичного суспільства, що закріплено в документах світової спільноти. У соціально-трудовій сфері України нагромаджено серйозні проблеми, глибинними причинами яких є порушення принципу соціальної справедливості, що проявляється у сфері зайнятості відторгненням на ринку праці, явищами дискримінації, зниженням добробуту працюючого населення, обмеженою доступністю послуг соціальної сфери й соціального захисту тощо. Такі явища є важким тягарем і перешкодою на шляху розвитку, соціального прогресу й консолідації українського суспільства. В аналітичній записці проаналізовано причини та наслідки порушення соціальної справедливості на ринку праці та надано практичні рекомендації з реалізації заходів соціальної політики, спрямовані на поновлення її у цій сфері.