«Трудова міграція громадян України за кордон: виклики та шляхи реагування». Аналітична записка

Поділитися:

Анотація


Подано основні характеристики сучасної трудової міграції громадян України за кордон, оцінки її масштабів,  сучасні тенденції. Показано, що основними викликами, обумовленими міграційними процесами, є для України: (1) наростання масштабів міграції за кордон, передусім трудової; (2) активізація участі молоді, фахівців у трудовій міграції; (3) збільшення частки мігрантів, які працюють за кордоном без належних дозволів, перебувають у неврегульованому правовому становищі; (4) трансформація частини тимчасової трудової міграції на постійну. Запропоновано можливі шляхи удосконалення управління міграціями та розв’язання міграційних проблем.