"Трудові доходи населення: ризики галузевої, статевовікової та регіональної диференціації ринку праці". Аналітична записка

Поділитися:

Анотація

 

В аналітичній записці виявлено ризики диференціації ринку праці на основі аналізу структури галузевої зайнятості та рівня оплати праці представників найбільших соціально-демографічних груп у різних видах економічної діяльності та надано практичні рекомендації щодо державного впливу на рівень оплати праці в країні.