"Кореляція ринків праці й освіти в Україні: актуальні проблеми та шляхи їх розв'язання в руслі реформування вітчизняної освіти". Аналітична записка

Розглянуто питання відповідності ринків праці й освіти в Україні. Визначено незадовільний стан кореляції структури підготовки фахівців навчальними закладами з потребами вітчизняної економіки. Вказано основні напрями державної політики щодо збалансування ринків праці й освіти.  Запропоновано заходи для ефективного планування підготовки спеціалістів відповідно до потреб національної економіки.