"Соціальні трансферти як чинники вирівнювання добробуту населення України". Аналітична записка

Анотація

 

Соціальна політика є невід’ємною складовою діяльності держави, відповідальної за добробут, розвиток, безпеку та захист своїх громадян.  Соціальні трансферти є невід'ємною частиною політики держави в соціальній сфері. Система соціальних трансфертів являє собою одну з передумов забезпечення соціальної справедливості в суспільстві, створення і підтримки політичної стабільності.

 

В записці проаналізована система надання соціальних трансфертів як основного елементу вирівнювання добробуту населення в Україні.

 

Обґрунтована необхідність запровадження першочергових кроків на шляху стратегічної оптимізації державної політики у сфері вирівнювання добробуту населення.