Організація підготовки докторантів та аспірантів

Підготовка аспірантів та докторантів здійснюється відповідно до:

Закону України «Про освіту»

Закону України «Про вищу освіту»

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261

Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 1999 року № 309

 

Кожному аспіранту призначається науковий керівник, докторанту – науковий консультант. На засіданнях Вченої ради Інституту обговорюються та затверджуються теми дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, індивідуальні плани наукової роботи аспірантів та докторантів.

Теми дисертацій повинні бути пов’язані з основними науково-дослідними роботами Інституту.

Підготовка в аспірантурі передбачає виконання особою освітньо-наукової програми згідно з навчальним планом за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження.

Загальний план – графік роботи аспіранта

 

Підготовка в докторантурі передбачає виконання особою наукової програми за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження.

Загальний план – графік роботи докторанта

 

Невід’ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури та наукової програми докторантури є підготовка та публікація наукових статей.

 

Правила призначення стипендій в Інституті

 

Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення аспірантам Інституту

 

 

З питань підготовки аспірантів та докторантів звертатись за телефонами:

286 01 15 – Савченко Світлана Вікторівна

286 01 12 – Базелюк Ірина Іванівна, Туровець Юлія Володимирівна