Щодо державного регулювання накопичувальної складової пенсійної системи України

Повноцінне функціонування системи накопичувального пенсійного забезпечення поступово зумовлюватиме підвищення рівня соціального захисту людей пенсійного віку та залучення потужного внутрішнього довгострокового інвестиційного ресурсу, що сприятиме збільшенню інвестицій в національну економіку. Нагальним є вирішення питання забезпечення належного рівня інституційної та фінансової спроможності регуляторів з метою виконання функцій державного регулювання та нагляду за ринком пенсійних послуг відповідно до міжнародних стандартів, зокрема стандартів Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO) та Міжнародної організації з пенсійного нагляду (IOPS), а також забезпечення практики функціонування накопичувальної складової пенсійної системи вимогам для приєднання України до Багатостороннього Меморандуму про взаєморозуміння щодо консультування та співробітництва і обміну інформацією IOSCO.

Фото: flickr НБУ

Повний текст аналітичної записки: