НІСД виступив співорганізатором міжнародної наукової конференції «Проблеми та перспективи забезпечення стійкості фінансової системи України: зовнішні та внутрішні аспекти»

В online–режимі відбулася Міжнародна конференція «Проблеми та перспективи забезпечення стійкості фінансової системи України: зовнішні та внутрішні аспекти».

Організаторами конференції виступили Інститут економіки та прогнозування НАН України та Національний інститут стратегічних досліджень. Програмою конференції було передбачено такі основні тематичні напрями:

 1. Проблеми та перспективи розвитку фінансової політики України
 2. Систематизація умов, факторів та критеріїв ефективності державного регулювання банківської системи
 3. Перезавантаження банківської системи України в контексті створення стабілізаційних механізмів
 4. Порівняльна характеристика внутрішнього та зовнішнього державного боргу України: теоретичний та практичний аспекти
 5. Управління державним боргом через інструменти фондового ринку
 6. Парадигма (теоретико - методологічна модель) дивергенції/конвергенції економік України та країн ЄС у забезпеченні стійкості фінансових систем.

Першу сесію конференції «Зовнішні фактори забезпечення стійкості фінансової системи України» відкрила програмною доповіддю «Геоекономічні імперативи функціонування фінансових ринків сучасності» Борзенко О.О., д.е.н., професор, завідувач сектором міжнародних фінансових досліджень ДУ «ІЕПр НАН України».

Серед ключових учасників дискусії під час першої сесії були:

 • Петрик О.І. – член Ради Національного банку України;
 • Шаров О.М. – д.е.н., професор Національного інституту стратегічних досліджень, гол. н. с. ДУ «ІЕПр НАН України» (доповідь «Корона-тест» міжнародної фінансової системи: результати та перспективи»);
 • Плотніков О.В. – д.е.н., проф., Заслужений економіст України, пр.н.с. сектору міжнародних фінансових досліджень ДУ «ІЕПр НАН України» (доповідь «Мінімізація впливів зовнішніх чинників на стійкість фінансової системи України»);
 • Колосова В.П. – д.е.н., головний консультант відділу нових викликів центру зовнішньополітичних досліджень НІСД; 
 • Соболев Б.В. – член експертної ради НІСД з питань зовнішньоекономічної політики;
 • Соляник Т.Н. – член експертної ради НІСД з питань зовнішньоекономічної політики; 
 • Махмутова Меруерт (Казахстан) – директор АЦ Public Policy Research Center in Kazahstan (доповідь «Стабильность финансовой системы Казахстана: есть ли повод для беспокойства?»);
 • Мокій А.І. – д.е.н., професор, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України» (м.Львів),
 • Антонюк К.І.- – к.е.н., доцент, докторант НІСД;
 • Антонюк Д.А. – д.е.н., проф. ЗНУ (м. Запоріжжя) (доповідь «Дуалізм безпеки споживання в контексті дивергенції економік України та ЄС: національний та регіональний вимір»); 
 • Гуткевич С.О. – д.е.н., проф., завідувач кафедри міжнародної економіки Національного університету харчових технологій; 
 • Піляев І.С. – д. політ. н., к.е.н., пр.н.с. сектору міжнародних фінансових досліджень ДУ «ІЕПр НАН України» (доповідь «Азійський банк інфраструктурних інвестицій у світлі завдань міжнародної фінансової політики України»);
 • Ван Цзиньго – професор, Директор Вищої школи політичних та міжнародних відносин Ланчьжоуського університету (КНР) (доповідь «Факторы и критерии эффективного государственного регулирования банковской системой Китая – сегодняшние реалии»); 
 • Джан Лу – науковий співробітник Ланчьжоуського університету (КНР) (доповідь «Выравнивание экономических проблем Китая после пандемии Covid-19»); 
 • Майя Гонашвілі – д.е.н., проф. Кавказького Університету (Грузія) (доповідь «Внешние финансовые аспекты влияния на экономику Грузии»); 
 • Мукашев Тимур – к.е.н, доцент Карагандинського державного університету ім. академіка Є.А. Букетова (Казахстан) (доповіді «Влияние нефтегазовой отрасли на развитие экономики Казахстана», «Финансовые аспекты развития экономики Казахстана»);
 • Дейнеко Л.В., д.е.н., завідувач відділу промислової політики ДУ «ІЕПр НАН України»;
 • Гребенюк Н.В. – доцент кафедри фінансів та обліку ПВНЗ Університет Короля Данила «Стійкість фінансового сектору як чинник сталого промислового розвитку» та інші.

Другу сесію «Внутрішні аспекти забезпечення стійкості фінансової системи України» відкрила Шемаєва Л. Г., д.е.н., професор, головний консультант відділу економічної стратегії НІСД з програмною доповіддю «Проблеми та перспективи зміцнення стійкості фінансової системи України».

Ключовими учасниками дискусії під час другої сесії були:

 • Геєць В.М. – академік НАН України, директор ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»;
 • Гриценко А.А. – член-кореспондент НАН України, заступник директора ДУ «ІЕПр НАН України»; 
 • Кораблін С.О. – чл.-кор. НАН України, заступник директора з наукової роботи ДУ «ІЕПр НАН України»;
 • Жаліло Я.А. – д.е.н., заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;
 • Єфименко Т.І. – академік НАН України, д.е.н., професор, Заслужений економіст України, президент Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» (доповідь «Зростання стійкості національної економіки: проблеми фінансового управління»);
 • Шелудько Н.М. – д.е.н., проф., завідувач відділу грошово-кредитних відносин ДУ «ІЕПр НАН України» (доповідь «Індустрія фінансових послуг в умовах "нової реальності": вектори та ефекти трансформації»),
 • Даниленко А.І. – чл.-кор. НАН України, радник при дирекції ДУ «ІЕПр НАН України»;
 • Бурлай Т.В. – д.е.н., с. н. с. відділу економічної теорії ДУ «ІЕПр НАН України» (доповідь «Вплив пандемії COVID-19 на динаміку процесів соціально-економічної конвергенції та дивергенції»); 
 • Ловінська Л.Г. – д.е.н., професор, заступник директора з наукової роботи, Кучерява М.В. – к.е.н., в.о. завідувача відділу методології бухгалтерського обліку Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» (доповідь «Нефінансова звітність підприємств: шляхи розвитку в Україні»);
 • Клименко К.В. – к.е.н., с.н.с відділу міжнародних фінансів та фінансової безпеки;
 • Савостьяненко М.В. – с.н.с. відділу міжнародних фінансів та фінансової безпеки Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» (доповідь «Перспективи використання в Україні нового кредитного інструменту Світового Банку – Програм, орієнтованих на результат P4R (Program for result)» тощо.

За результатами конференції прийнято резолюцію та передбачено видання збірнику матеріалів доповідей.

Фото: hbr.org