Розпорядження Президента України №346/2019-рп

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №346/2019-рп

Про підготовку проекту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України

З метою забезпечення підготовки проекту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України:

 1. Утворити робочу групу з підготовки проекту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України (далі — робоча група) та затвердити її персональний склад (додається).
 2. Покласти:
  - керівництво підготовкою проекту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України (далі — проект Послання) на БОГДАНА Андрія Йосиповича — Керівника Офісу Президента України, керівника робочої групи;
  - методичне та наукове забезпечення підготовки проекту Послання на ЛИТВИНЕНКА Олександра Валерійовича — директора Національного інституту стратегічних досліджень, заступника керівника робочої групи.
 3. Дозволити керівникові робочої групи вносити в разі потреби зміни до її персонального складу і залучати в установленому порядку до роботи в ній представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об’єднань, а також вітчизняних та іноземних учених, незалежних експертів.
 4. Робочій групі:
  - у двотижневий строк визначитися зі структурою та графіком підготовки проекту Послання, змістом необхідних матеріалів;
  - y двомісячний строк підготувати і подати на розгляд проект Послання.
 5. Державному управлінню справами вжити в установленому порядку заходів щодо забезпечення фінансування витрат, пов’язаних із підготовкою проекту Послання.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

9 жовтня 2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Президента України
від 9 жовтня 2019 року № 346/2019-рп

СКЛАД
робочої групи з підготовки проекту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України

 • БОГДАН Андрій Йосипович — Керівник Офісу Президента України, керівник робочої групи
 • ШЕФІР Сергій Нахманович — перший помічник Президента України, заступник керівника робочої групи
 • ЛИТВИНЕНКО Олександр Валерійович — директор Національного інституту стратегічних досліджень, заступник керівника робочої групи
 • БОРЗОВ Сергій Сергійович — Керівник Державного управління справами
 • ДНІПРОВ Олексій Сергійович — Керівник Апарату Офісу Президента України
 • ЄРМАК Андрій Борисович — помічник Президента України
 • ЖОВКВА Ігор Іванович — Заступник Керівника Офісу Президента України
 • КОВАЛЕНКО Анна Миколаївна — Заступник Керівника Офісу Президента України
 • КОВАЛІВ Юлія Ігорівна — Заступник Керівника Офісу Президента України
 • КОСТЮК Юрій Юрійович — Заступник Керівника Офісу Президента України
 • СМИРНОВ Андрій Олександрович — Заступник Керівника Офісу Президента України
 • TИМОШЕНКО Кирило Владленович — Заступник Керівника Офісу Президента України
 • ТРОФІМОВ Сергій Володимирович — Перший заступник Керівника Офісу Президента України.

Керівник Офісу Президента України А.БОГДАН