"Державне управління регіональним розвитком України". Монографія

derz_upravlinyaКолективна монографія за загальною редакцією Воротіна В. Є., д.держ.упр., проф.,  Жаліла Я. А., к.е.н., с.н.с.  Досліджено теоретичні, методологічні та практичні питання управління регіональним соціально–економічним та суспільно–політичним розвитком в Україні на основі оптимального поєднання державної влади та місцевого самоврядування.

 

Розроблено шляхи удосконалення механізмів управління розвитком регіонів.

 

Розраховано на широке коло фахівців, державних службовців, народних депутатів України, представників місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, науковців, усіх зацікавлених осіб.