Круглий стіл "Чинники трансформації політичної влади: загальноукраїнський, регіональний, місцевий масштаб (передвиборчі очікування)"

Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у місті Донецьку 12 жовтня 2010 року провів «круглий стіл» «Чинники трансформації політичної влади: загальноукраїнський, регіональний, місцевий масштаб (передвиборчі очікування)».

 

1012-1Засідання відкрив директор Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Донецьку, д.е.н., професор Макогон Ю. В. У вступному слові він відзначив, що визначена тема обговорення набуває особливої актуальності й гостроти в контексті змін, які відбуваються у політичній системі держави. І в цьому аспекті привертає увагу розгляд такого важливого явища, як місцеві вибори. На стадії підготовки місцевих виборчих перегонів виникали доволі гострі дискусії, на підтвердження чого свідчать позачергові засідання парламенту та внесення змін до виборчого законодавства щодо місцевих виборів 2010 року. Проте ми хотіли звернути увагу громадськості і представників наукових шкіл на те, що розгляд проблематики місцевих виборів потребує більш широкого підходу. Доповідач зазначив, що одним із завдань дискусії є визначення найвпливовіших у сучасному політичному процесі чинників – йдеться не лише про суто політичні, а й економічні, соціальні, релігійні та ін. Тобто про те, наскільки  місцеві вибори вплинуть на загальний політичний клімат у державі.

 

Старший науковий співробітник філіалу, к.політ.н. Доля І. М.1012-2 акцентувала увагу присутніх на виборчих новаціях 2006 року, застосування партійно-пропорційної моделі при формуванні представницьких органів місцевого самоврядування. Але аналіз роботи місцевих рад засвідчує домінування негативних рис: руйнація комунікативних зв'язків між депутатами і населенням громади, домінування політичної складової над господарчою у роботі депутатів, нерівномірність територіального представництва, більшість громад не має своїх представників в обласних радах. Діяльність обраних у 2006 році місцевих рад призвела до зниження рівня довіри населення до органів місцевого самоврядування. Зміни внесенні у законодавство щодо місцевих виборів і запровадження змішаної системи формування рад у 2010 році повинні сприяти покращенню та підвищенню продуктивності їх роботи. 1012-3Проте стан політичних сил і принципи формування місцевих осередків засвідчують повторення формату рад 2006 року. На думку Долі І. М., вибори докорінно не змінять місцеву владу. Головним завданням є проведення комплексних реформ - адміністративно-територіальної та місцевого самоврядування з метою перерозподілу влади та чіткішого визначення суб’єктів місцевого політичного процесу.

 

Науковий співробітник філіалу Ковальський Г. Є. зосередився на аналізі соціальних очікувань громадян на базі соціологічних досліджень. Зокрема, він дійшов висновку про низький рівень самопочуття населення. Пік незадоволення громадян відбувався в умовах економічної кризи (листопад 2008 – квітень 2009 рр.). Ковальський Г. Є. відзначив збереження стабільно високого рівня недовіри населення до органів місцевої влади, що складає близько трєтини українців. На думку Ковальського Г. Є., такі песимістичні показники зрізів громадської думки є наслідком відсутністі швидких реформ у соціальній сфері, яких очікувало населення.

 

Завідуючий відділом політичних стратегій НІСД, к.і.н. Янішевський С. О. наголосив на необхідності розвитку громадської активності на низову рівні, у рамках територіальної громади. 1012-4Органи місцевого самоврядування, перебуваючи у системі місцевої влади, повинні самі, виходячи із потреб громади, визначати пріоритети своєї діяльності в політичній, господарчій, гуманітарній сферах. Наприклад, у Закарпатській області для більшості громад важливим є питання кордону, хоча воно і входить у комплекс зовнішньоекономічної політики. 

Янішевський С. О., наголосив на необхідності відходити від терміна „політизація місцевих рад”. У цілому реформування системи місцевого самоврядування необхідно здійснювати в комплексі з реформою адміністративно-територіального устрою, чітко визначивши повноваження органів місцевого самоврядування на всіх рівнях адміністративно-територіальних одиниць та обов’язково забезпечивши фінансову складову цих повноважень.

 

1012-5Народний депутат України Волинець Є. В., фракція КПУ,  відзначив неоднозначність тих процесів, що відбуваються на загальноукраїнському та місцевому рівнях. Депутати місцевих органів влади повинні займатися господарчими справами, проте вибори 2010 року не створять умови для вирішення цих питань. І цьому, на думку Волинця Є. В., є об’єктивне пояснення: по-перше,  зруйнуваний житлово-господарчий комплекс функціонує лише на 20 % і, по-друге, підготовка таких міст, як Київ, Харків, Донецьк і Львів до Євро-2012. Та якщо Київ має окрему статтю фінансів, тому що це місто акумулює всі фінансові ресурси країни, то такі міста, як Харків, Донецьк, Львів – це інше питання. І депутати, які прийдуть до влади, будуть змушені вирішувати ці питання дуже швидко.

 

Волинець Є. В. висловив свою точку зору щодо питань  скасування політичної реформи 2004 року. З одного боку, на думку виступаючого, це позитив, тому що зміцнюється владна вертикаль. І, безперечно, у 2004 році ця реформа була необхідною для обмеження повноважень колишнього президента. Але, з іншого боку виникає запитання, чи потрібно наданвати такі широкі повноваження діючому Президенту України? Вертикаль влади, зазначив Волинець Є. В., необхідно укріплювати, але іншими шляхами.

 

Доцент кафедри політології Донецького національного університету, к.і.н. Баришніков С. А. 1012-6підкреслив потребу перегляду принципів перерозподілу владних повноважень, трансформування державного устрою. Відзначив перспективність розвитку місцевого самоврядування й наголосив на необхідність розробки конкретних моделей здійснення цього процесу.

 

Голова Донецької обласної організації „Ліберальні ініціативи громади”, к.і.н. Кубракова О. І. 1012-7наголосила на фактичній бездіяльності місцевої влади на рівні районних рад, назвавши головною причиною корупцію та низький фаховий рівень чиновників. На підтвердження своєї позиції вона навела дані спільного соціологічного опитування російських та українських незалежних ЗМІ, за результатами якого 85 % респондентів назвали „чиновничий тероризм” найбільшою загрозою порівняно з „ісламським тероризмом”. Кубракова О. І., резюмуючи свій виступ відзначила необхідність перегляду принципів формування влади. Допоки громадяни відчуватимуть негатив від відвідувань місцевих рад, зберігатиметься низька ефективність влади. 

 

1012-8Депутат Калінінської районної в м. Донецьку ради, заступник голови фракції Партії регіонів Житомирський Ю. М.  відзначив зміни формату виборчих перегонів і перехід до змішаної системи обрання депутатів є шляхом прогресу. Ця система є ефективнішою порівняно з пропорційною, коли депутати просто переховувалися за ім’ям політичної сили. Житомирський Ю. М. наголосив, що Конституція України та виборче законодавство (до внесення останніх змін до виборчого законодавства) надавали право обирати, але позбавляли права громадян бути обраним без прив’язки до політичної партії. Головна проблема функціонування місцевої влади - відсутність відповідальності депутатів за свої дії перед населенням, а громадяни, у свою чергу, не мають механізмів відклику депутатів місцевих рад.

 

Голова Донецької обласної організації «Донбаська Русь», депутат обласної ради Білоцерковська Н. М. констатувала  втрату зацікавленості з боку населення до влади. Яскравим прикладом зниження довіри є відсутність громадян під час засідань 1012-9міської та обласної рад. Однією із причин такого стану є законодавче обмеження повноважень депутата місцевих рад. Процедура прийняття місцевого бюджету виглядає як битва і її результат не здатен у повному обсязі задовольнити інтереси усіх мешканців округу. Депутати місцевого рівня не можуть навіть вирішити в повному обсязі такі конкретні регіональні проблеми, як несанкціонований видобуток вугілля на «копанках». На думку Білоцерковської Н. М. у державі існує місцеве псевдо самоврядування, і сьогодні є потреба перегляду повноважень рад на всіх владних рівнях.  

 

Голова Донецької обласної організації партії Конгрес Українських націоналістів Олійник М. В. 1012-10відзначила, що робота Донецької обласної ради, в якій обмежено доступ до сесійної зали навіть журналістам доводить віддаленість влади від громади. Подібна ситуація спостерігається і в роботі міської ради. Такий стан речей, на думку Олійник М. В. є закономірним результатом позиції лідера політичних партійних перегонів на регіональному рівні, який контролює структуру місцевої влади, а потреби та інтереси населення відступають на останній план.

 

Директор Донецької обласної громадської організації «Донецький інститут інформації» Мацука О. 1012-11звернув увагу на необхідність позитивних змін у сучасній Україні. На його думку, у Донецькій області взагалі населення не має права обирати, воно, вважає Мацука, має право приходити на дільниці і лише вносити певні відмітки до бюлетеня. Проте реально на хід виборчої кампанії населення не впливає. Вихід із ситуації – це формування активної громадянської позиції виборців, які матимуть право не лише голосувати, а й контролювати діяльність місцевих рад. Але це справа часу, і взагалі пошуку відповіді на питання – як змінити позицію громадян, їх ставлення до влади.   

 

Під час роботи «круглого столу» були розглянуті проблеми очікування населення та оцінки владних структур, проаналізовано вплив політичних партій на місцеве самоврядування в контексті виборчих новацій, взаємодію представницьких форм самоврядування з громадськістю, економічні та соціальні ресурси у розбудові місцевих громад.

 

В обговоренні взяли участь провідні вчені, представники місцевого самоврядування, галузевих, академічних інститутів, навчальних закладів, громадських організацій, представники регіональних засобів масової інформації.