Круглий стіл "Потенціал конкурентоспроможності західних регіонів України та проблеми його реалізації у посткризовий період"

20 жовтня 2011 року Регіональним філіалом Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові було проведено засідання "круглого столу" на тему "Потенціал конкурентоспроможності західних регіонів України та проблеми його реалізації у посткризовий період".

 

Партнерами з організації  цього заходу виступили Львівська комерційна академія та Лабораторія досліджень проблем міжнарод­ної інтеграції та безпеки.

 

Участь у засіданні взяли науковці Національного інституту стратегічних досліджень, Львівської комерційної академії, депутати Львівської обласної та міської рад, представники органів державної влади, професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, провідні науковці, керівники та фахівці підприємств, недержавних установ, громадських та асоціативних органі­за­цій, інші професійно зацікавлені особи.

 

Метою засідання круглого столу було виявлення чинників, регіональних особливостей та вироблення стратегії і тактики підвищення рівня конкуренто­спро­мож­ності економіки регіону в посткризовий період.

 

Засідання круглого столу відбувалось в межах двох секцій:

1. Забезпечення конкурентоспроможності соціально-економічних систем на регіо­наль­ному рівні.

2. Економічна безпека кооперативного сектора як напрям зміцнення конкуренто­спро­можності економіки регіону.

 

За результатами основних доповідей та обговорення було розроблено рекомендації до Адміністрації Президента України, інших органів державної влади та місцевого самоврядування. 

 

Звіт про проведення "круглого столу" відображено на web-сторінці Львівського Регіонального філіалу.