Огляд інструментів підтримки бізнесу в період воєнного стану в Україні (за 01.07 – 31.07.2022 р.)

Поділитися:

Ключовими подіями липня 2022 р., які визначали становище у сфері підприємництва, були такі.

  • Релокація підприємств, що триває. Відновлення української економіки залежить від активізації роботи українського бізнесу. Від старту програми релокації до 03.08.2022 р.[1] 692 компанії перемістились у безпечні регіони, з них 484 почали працювати.

Загалом через платформу цифрової взаємодії отримано 1769 заявок на переміщення виробничих потужностей від українських підприємців.

Найчастіше (24,6 %) підприємці обирають переїзд із регіонів активних бойових дій до Львівської області. Також бізнес переміщується до Закарпатської (16,1 %), Чернівецької (11,4 %), Тернопільської (7,6 %), Дніпропетровської (7,4 %) та Івано-Франківської (7,3 %) областей.

Серед релокованих підприємств, які вже відновили свою діяльність, найбільшою є частка компаній оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (39 % від загальної кількості), переробної промисловості (33 %), інформації та телекомунікацій (6 %), професійної, наукової і технічної діяльності (5 %).

  • Розширення механізмів фінансування. Для пільгового кредитування малих та середніх підприємств (МСП) Україна отримає від Кредитної установи для відбудови (KfW, Німеччина)[2] грантові (0,4 млн євро) та кредитні (7 млн євро) кошти – на реалізацію проєкту «Рефінансування енергоефективних інвестицій малих та середніх підприємств України через фінансовий сектор». Це є продовженням спільного з KfW проєкту «Підтримка малих і середніх підприємств», що дало змогу розбудувати систему кредитування українських МСП у національній валюті завдяки фінансовій допомозі Європейського Союзу на компенсації збитків від курсової різниці та надати фінансування МСП на загальну суму понад 1 млрд грн.

Уряд України залучає кредит на 30 років із 10-річним пільговим періодом, а Фонд розвитку підприємництва спрямує його через банки-партнери на фінансування МСП в національній валюті, завдяки чому МСП зможуть інвестувати в енергоефективні заходи в умовах воєнного стану.

  • Перерозподіл покриття боргових зобов’язань сільгоспвиробників[3]. Кабінет Міністрів України зменшив деяким банкам-кредиторам обсяги державних гарантій на портфельній основі, наданих у 2021–2022 рр. Так вивільнені ліміти державних гарантій передадуть у забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів 4 банків-кредиторів, що надаються суб’єктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва – резидентам України. До прикладу, таким чином у звільнених регіонах України забезпечать сільськогосподарськими товаровиробниками посівну кампанію 2022 р. Також встановлено граничні розміри надання цих гарантій для кожного банку-кредитора.
  • Поліпшення умов розвитку для індустріальних парків. 15 липня 2022 р. Президент України підписав прийняті в другому читанні 21 червня законопроєкти № 5688 та № 5689 про додаткові податкові та митні пільги для індустріальних парків.

Законопроєкт № 5688 передбачає: звільнення від оподаткування податком на додану вартість імпорту нового устаткування (обладнання), що ввозять учасники індустріальних парків для власного використання з метою здійснення діяльності у сферах переробної промисловості або науково-дослідної діяльності на території (в межах) індустріального парку; звільнення від податку на прибуток протягом 10 років учасників індустріальних парків за їхнім бажанням та заявою і за умови виконання низки встановлених законопроєктом умов; надання права органам місцевого самоврядування встановлювати пільгові ставки податку на нерухомість і плати за землю.

Законопроєкт № 5689 пропонує звільнити від оподаткування митом нове устаткування (обладнання), що ввозять учасники індустріальних парків тільки для власного використання для здійснення ними діяльності у сферах переробної промисловості або науково-дослідної діяльності на території (в межах) індустріального парку.

  • Дерегуляція режиму договірних трудових відносин. Верховна Рада України 19 липня 2022 р. підтримала в цілому законопроєкт № 5371[4] про дерегуляцію трудових відносин[5] для малого та середнього бізнесу.

Дерегуляція трудових відносин має зміцнити принципи ринкового саморегулювання та позбавити численних бюрократичних перепон для самореалізації найманих працівників і для підвищення конкурентоспроможності роботодавців. Запроваджено договірний режим регулювання трудових відносин для певних категорій працівників та для суб’єктів малого і середнього підприємництва; зменшується бюрократичне навантаження на трудові відносини для роботодавців.

Новий режим стосується роботодавців, які є суб’єктом малого або середнього бізнесу з кількістю працівників до 250 осіб, якщо заробітна плата працівника перевищує 8 мінімальних заробітних плат на місяць. Також визначено особливості надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток без збереження зарплатні в умовах договірного режиму. Окремо визначено істотні умови та порядок укладення трудового договору в умовах такого режиму, наприклад, зміни умов праці, безпеки і захисту праці працівника.

  • Законодавче закріплення нестандартних форм зайнятості. 18 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 5161[6] про нестандартні форми зайнятості (фриланс), яким вводиться нова особлива форма трудового договору – трудовий договір з нефіксованим робочим часом  як альтернатива договорам цивільноправового характеру.

Так, працівник зможе поєднувати легальну роботу в кількох роботодавців і матиме базові соціальні гарантії (забезпечення лікарняними, відпустками, достатнім рівнем зарплатні тощо). Водночас кількість трудових договорів із нефіксованим робочим часом в одного роботодавця не може перевищувати 10 % загальної кількості трудових договорів, стороною яких є цей роботодавець. Передбачено, що роботодавець не може забороняти чи створювати перешкоди працівникові, який виконує роботу на підставі трудового договору з нефіксованим робочим часом, виконувати роботу за іншим трудовим договором в іншого роботодавця.

Крім цього, здійснено низку кроків щодо дерегуляції та поліпшення умов реалізації підприємницької діяльності.

  • Міністерство цифрової трансформації запускає бета-тестування нової послуги – автоматичної реєстрації ТОВ на порталі «Дія»[7], що має зекономити час державних реєстраторів. Скористатися послугою зможуть громадяни України від 18 років, які мають податковий номер та УНЗР (унікальний номер запису в реєстрі).
  • Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 7378[8], яким передбачено звільнення від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності в період дії воєнного стану або стану війни. Таким чином, оприлюднення фінансової звітності разом з відповідними звітами за весь період неоприлюднення фінансової звітності відкладено до скасування воєнного стану плюс три місяці після його завершення. На цей же період бізнес звільнено від відповідальності за порушення вимог щодо своєчасності та повноти оприлюднення фінансової звітності.

Понад це Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт № 6244, який передбачає звільнення від обов’язкового складання і подання консолідованої фінансової звітності малих та середніх груп підприємств.

  • Уряд постановою №761 від 7 липня 2022 р. скасував перелік товарів критичного імпорту[9], який обмежував придбання валюти імпортерами. Скасовано пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2022 р. № 289 «Деякі питання товарів критичного імпорту», яким було затверджено критерії визначення товарів критичного імпорту в умовах воєнного стану.

Обмеження на імпорт послуг частково збережено і діятиме перелік послуг, робіт, прав інтелектуальної власності, інших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачі), за операціями з імпорту яких Національному банку рекомендовано забезпечити здійснення переказів. До цього переліку входять, зокрема, оптичні та радарні супутникові знімки, продукти їх оброблення; ліцензії на супутникові дані та продукти їх оброблення; програмна продукція; криптографічні засоби захисту інформації.

Уряд запускає програми грантів[10] для започаткування бізнесу, розвитку підприємництва та навчання, а саме: мікрогранти для створення власного бізнесу; гранти для розвитку переробного підприємства; державне фінансування закладки саду; кошти для розвитку тепличного господарства; грант на реалізацію стартапу, у тому числі у сфері ІТ; кошти на навчання ІТ-спеціальностей.

Мікрогранти на створення власного бізнесу можуть отримати як досвідчені бізнесмени, так і початківці – підготувавши бізнес-план майбутнього підприємства та подавши заявку через портал «Дія». «Ощадбанк» здійснює оцінювання бізнес-плану, ділової репутації заявника, після чого учасник має пройти співбесіду в центрі зайнятості.

Державна служба зайнятості ухвалює рішення про надання гранту. Кошти видають на основі рейтингу: спочатку фінансування отримують заявники з найвищим балом. Розмір мікрогранту визначають відповідно до його запиту, але не менше 50 тис. грн та з урахуванням кількості робочих місць: одне створене робоче місце – 150 тис. грн, два – 250 тис. грн.

Програма грантів для створення переробних підприємств передбачає залучення до 8 млн грн для старту чи розвитку виробництв з перероблення. Так, для першої тисячі заявників держава співфінансує 70 % від вартості проєкту, решту оплачує отримувач. Для наступних заяв держава надає кошти розміром до 50 % вартості проєкту.

Подача заявок на участь відбувається разом з бізнес-планом виробничої діяльності через портал «Дія». Оцінку учасника банк визначає на основі його ділової репутації, бізнес-проєкту та співбесіди. Мінекономіки ухвалює рішення на підставі переліку висновків банку. Підприємці, які отримали кошти, зобов’язані протягом 3 років сплатити податки та ЄСВ у розмірі гранту та створити щонайменше 25 робочих місць.

Програми розвитку тепличного господарства та садівництва передбачають надання грантів на реалізацію типових проєктів, затверджених Мінагрополітики. Це легкі тепличні модулі, розміром близько 2 га, та сади площею до 25 га.

Підприємці, які хочуть побудувати теплицю, можуть залучити до 7 млн грн державного співфінансування. Для першої тисячі заявок держава компенсує 70 % від вартості проєкту, для всіх наступних заявок – 50 %. Для тих, хто планує закласти сад, передбачено співфінансування залежно від типу висаджуваних рослин: для першої тисячі гектарів держава компенсує 70 % вартості проєкту, для наступних – 50 %.

Заявку на участь підприємці можуть подати через портал «Дія» або у відділеннях уповноважених системно важливих банків, перелік яких визначає Національний банк України. Мінагрополітики ухвалює рішення за умови наявності правильно оформленої заявки з додатками (типовий проєкт та бізнес-план).

Отримувачі коштів зобов’язуються створити 40 нових постійних та сезонних робочих місць у тепличному господарстві та від 3 до 20 нових постійних та сезонних робочих місць – у садовому.

Кошти на реалізацію стартапів можуть отримати як розробники готових технологічних продуктів, так і фахівці, які мають ідею проєкту. Залежно від стадії реалізації проєкту підприємець може залучити від 750 тис. до 3,5 млн грн безповоротного гранту від Фонду розвитку інновацій або від 3,5 до 8 млн грн поворотної фінансової підтримки від Національного фонду інвестицій України.

Заявку на участь подають через сайт Фонду розвитку інновацій. Рішення про надання гранту приймають на конкурсній основі, де проєкти оцінюють експерти.

Отримувачі коштів – з огляду на етап розвитку стартапу – мають створити не менше 3–10 робочих місць (відповідно до типу стартапу), розробити технологію, яка буде конкурентною перевагою проєкту та орієнтуватиметься на зовнішній ринок, і повернути 50 % суми гранту як податки та збори протягом 2 років.

Програма грантів «Старт в ІТ» передбачає оплату вартості навчання для громадян, які втратили роботу, перебувають в простої, неоплачуваних відпустках, для ВПО та осіб, які бажають отримати нову професію у сфері IT. Заявки учасників разом з пакетом документів приймають центри зайнятості. Одержувачам гранту надають електронний сертифікат для професійного навчання, який гарантує оплату навчальних послуг. Учасники програми мають використати сертифікат протягом 10 робочих днів з дня видачі, уклавши на його підставі договір із закладом освіти.

Особи, які беруть участь у програмі, зобов’язуються пройти курс навчання та після його завершення протягом 30 днів працевлаштуватися за новою спеціальністю, або відкрити власну справу в цій галузі.

Уряд здійснює вагому роботу стосовно поліпшення умов реалізації підприємницької діяльності та розблокування перешкод для розвитку бізнесу. Чинна дерегуляція в умовах війни дає змогу оптимістично оцінювати перспективи відновлення підприємницької активності за умов сприятливого перебігу воєнної ситуації. Водночас доцільним є створення окремого плану заходів щодо збільшення кредитування МСП на прийнятних для бізнесу умовах. З цією метою треба прискорити розблокування перешкод для функціонування запроваджених державою програм та фінансових механізмів, а також залучення коштів МФО та країн-донорів для реалізації важливих суспільно значущих проєктів.

 

Отримуйте якісну та актуальну аналітику від НІСД у зручному для вас форматі:

- читайте нас у Telegram 
- слухайте на Google Podcast 
- дивіться на YouTube

Фото: НІСД

[1] Майже 700 підприємств перемістились у безпечні регіони в рамках програми релокації / Міністерство економіки України. 2022. 03 серп. URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=36922bf4-9d07-4cea-8ab1…

[2] Україна отримає від KfW 7,4 млн євро для пільгового кредитування малих та середніх підприємств / Урядовий портал. 2022. 25 лип. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/ukraina-otrymaie-vid-kfw-74-mln-ievro-dlia-…

[3] Див.: URL: https://t.me/tmelnychuk/638

[4] Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність : Проект Закону від 13.04.2021 № 5371. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71653

[5] Див.: URL: https://t.me/yzheleznyak/1990

[6] Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості : Проект Закону від 25.02.2021 № 5161.  URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/25760

[7] Див.: URL: https://t.me/zedigital/2208

[8] Про внесення змін до Закону України “Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни” щодо звільнення від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану або стану війни : Проект Закону від 16.05.2022 № 7378. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39622

[9] Див.: URL: https://t.me/tmelnychuk/638

[10] Уряд запускає програми грантів для розвитку підприємництва та навчання українців/ Урядовий портал. 2022. 01 липня. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zapuskaye-programi-grantiv-dlya-rozvi…