4-те сесійне засідання РГ "Регіональний розвиток та політика згуртування"

Поділитися:

Uchast25 вересня 2013 року в конференц-залі Національного інституту стратегічних досліджень відбулось четверте сесійне засідання робочої групи «Регіональний розвиток та політика згуртування» на тему «Державна стратегія регіонального розвитку-2020: шляхом «Європи регіонів». Засідання відбулось у рамках проекту «Національний Конвент України щодо ЄС».

 

Учасники Проекту – Національний інститут стратегічних досліджень за підтримки Українського незалежного центру політичних досліджень у партнерстві з Дослідницьким центром Словацької асоціації зовнішньої політики та за участю «Slovak AID». Проект виконується під патронатом Адміністрації Президента України, Міністерства закордонних справ України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

 

На порядок денний засідання винесено обговорення наступних питань:

 

1. Ризики та перспективи регіонального розвитку у післякризовий період та виклики євроінтеграції: чи враховує їх чинна Державна стратегія регіонального розвитку до 2015 року.

2. Стратегічні пріоритети регіонального розвитку в Україні в контексті підписання Угоди про асоціацію з ЄС – новації проекту Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року.

3. Інноваційні механізми та інструменти реалізації Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року: європейська практика та реалії України.

4. Шляхом «Європи регіонів»: вектори оновлення Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року та модернізації державної регіональної політики України.

 

У засіданні взяли участь посадовці міністерств та відомств України, провідні вітчизняні та зарубіжні експерти, представники неурядових організацій.

 

Список учасників засідання.

 

UchastЗі вступним словом до учасників звернувся радник при дирекції Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Лупацій, який привітав присутніх та підкреслив, що засідання робочої групи напередодні такої знакової події, як проведення Саміту ЄС у листопаді 2013 р. у м. Вільнюсі (під час якого передбачено підписання Угоди про асоціацію України з ЄС), набуває особливого значення. Одним з ключових завдань засідання Володимир Лупацій визнав обговорення проекту Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року та надання конкретних політичних рекомендацій щодо її подальшої реалізації.

 

UchastЗаступник керівника Головного управління з питань регіональної та кадрової політики Адміністрації Президента України Олександр Орел зазначив, що впровадження нової Державної стратегії регіонального розвитку дозволить повноцінно розкрити внутрішній потенціал регіонів та запропонував внести до тексту проекту прогнозний аспект.

 

UchastКерівник програми ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» Колін Меддок розповів про особливості реалізації в Україні очолюваної ним програми (всі надбання якої вже стали українською інтелектуальною власністю) та окреслив подальші плани роботи. Наголосивши на необхідності для України подальшої євроінтеграції, Колін Меддок закликав до більш тісної співпраці українських інститутів держави та громадянського суспільства зі Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку, до участі у отриманні європейських грантів (у т.ч. на цілі стимулювання регіонального розвитку).

 

UchastДиректор Департаменту регіональної політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Олена Нижник виокремила блок системних проблем регіонального розвитку в Україні, що продукувались недоліками попередньої Держаної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 р., у т.ч.:

- недостатня координація дій місцевих та центральних органів влади;

- відсутність чіткого моніторингу подій, що відбуваються у регіонах;

- відсутність концентрації фінансових механізмів на ключових завданнях Стратегії.

 

Олена Нижник підкреслила, що втілення Державної стратегії регіонального розвитку-2020, розробка якої вже знаходиться на фінальному етапі, потребує як координації діяльності всіх органів влади, так і постійного моніторингу виконання положень Стратегії.

 

Презентаційні матеріали Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

 

UchastГолова Інституту громадянського суспільства, співголова робочої групи «Регіональний розвиток та політика згуртування» Анатолій Ткачук у своїй доповіді відзначив наявність у розвитку регіонів України системних асиметрій:

- різну якість планування економічного та соціального розвитку на обласному рівні;

- різний рівень урбанізації;

- різний рівень доходів на душу населення (найвищий – у м. Києві та у регіонах Сходу України);

- різний рівень ефективності використання сільськогосподарських територій (найвищий – на Сході України);

- різний стан розвитку громадянського суспільства тощо.

 

Порівнявши проект Державної стратегії регіонального розвитку-2020 із чинною Державною стратегію регіонального розвитку-2015, А. Ткачук відзначив такі переваги нової Стратегії:

- зростає роль державного індикативного планування;

- передбачено надання масштабної підтримки розвитку сільських територій;

- проект Стратегії не передбачає розробки пріоритетів для кожної окремої області, а визначає тільки загальнодержавні стратегічні пріоритети регіонального розвитку (підвищення конкурентоспроможності, ефективне державне управління, загально-територіальна солідарність), що створює можливість максимально врахувати специфіку, особливості розвитку на місцевому, регіональному рівні.

 

Ефективне впровадження вимог Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року потребує прийняття підзаконних актів, покращення якості економічного планування (як на обласному, так і на районному рівні) та належного фінансування з Державного фонду регіонального розвитку. Анатолій Ткачук зазначив, що після прийняття Стратегії-2020 доцільно буде оновити чинні обласні стратегії розвитку.

 

UchastДиректор Департаменту державної інвестиційної політики та регіонального розвитку Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Василь Федюк відзначив важливу роль національних проектів щодо інтенсифікації розвитку регіонів (у т.ч. з огляду на відкриття перинатальних центрів, утилізації ТПВ, купівлі сучасного обладнання для шкіл тощо). Василь Федюк підкреслив, що представники публічної влади на місцях повинні мати повну інформацію про наявні місцеві ресурси, чітко усвідомлювати конкурентні переваги регіону.

Сьогодні, як зазначив Василь Федюк, у першу чергу необхідно орієнтуватись не на фінансову підтримку з Державного бюджету, а на задіяння наявного ресурсного потенціалу регіону та залучення приватних інвестицій (важливим, з огляду на це є створення у кожній області регіональних центрів інвестицій). Загалом, очікується, що для стимулювання економічного зростання на місцевому, регіональному рівні, у середньостроковій перспективі до України необхідно залучити інвестиції у розмірі понад 100 млрд євро. На першому етапі впровадження нової Стратегії-2020 важливу роль буде відігравати фінансова підтримка з Державного фонду регіонального розвитку.

 

UchastНачальник управління зовнішньоекономічної політики Київської обласної державної адміністрації Олег Доценко доповів про переваги транскордонного співробітництва на прикладі Київської області (залучено понад 2 млрд дол. США приватних інвестицій, підписано близько 30 угод про транскордонне співробітництво тощо). Олег Доценко зазначив, що пропозиції Національного Конвенту мають бути враховані задля покращення Державної стратегії регіонального розвитку-2020.

 

UchastЗаступник віце-президента Національної академії державного управління при Президентові України Сергій Романюк серед недоліків реалізації Стратегії-2015 виокремив:

- короткостроковість запланованих заходів;

- відсутність чіткої координації дій;

- недостатнє залучення приватних інвестицій на потреби регіонального розвитку.

 

Сергій Романюк зазначив, що ключовим механізмом для успішного розвитку нації та держави завжди є інституційний супровід реформ, що впроваджуються (перш за все – це вертикальна та горизонтальна координація дій).

 

UchastГолова Інституту громадських стратегій Алла Кожина вважає, що Україні варто активно використовувати позитивний досвід країн ЄС щодо налагодження ефективного співробітництва органів місцевої влади з публічним сектором; розвивати  інноваційну діяльність, збільшувати капітальні вкладення у інноваційно-зорієнтоване виробництво на місцевому, регіональному рівні.

 

UchastЗаступник директора департаменту стратегічного планування Міністерства соціальної політики України Марина Латишева відзначила необхідність розробки конкретних планів щодо впровадження Стратегії-2020. У якості позитивного прикладу вона навела реалізацію соціальних ініціатив Президента України, перелік яких у 2013 р. було розширено та реалізація яких відбувається під наглядом представників публічної влади.

 

UchastЗавідувач відділу макроекономіки та регіональної політики Інституту економіки промисловості НАН України В’ячеслав Ляшенко у своєму виступі зазначив, що із всіх українських регіонів тільки м. Київ повністю відповідає європейським стандартам, інші ж набагато відстають за основними показниками розвитку. Завдання української держави полягає у вирівнюванні базових умов для життєдіяльності людини у всіх регіонах, проте кожен регіон повинен сам віднайти та задіяти власні конкурентні переваги. В’ячеслав Ляшенко запропонував внести до критеріїв виконання Стратегії такий показник, як рівень національного багатства на 1 особу та на 1 кв. км. території. Для успішного розвитку регіонів, вважає вчений, доцільно більш широко використовувати досвід розвинутих країн світу щодо задіяння стимулюючих функцій інститутів (використання «особливих зон», впровадження пільг та зменшення податків), створення регіональних банків, диверсифікації виробництва (у т.ч. на території старопромислових регіонів).

 

UchastДиректор Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Одесі Артем Филипенко наголосив на важливості розвитку приморських територій України, оскільки це дозволить:

- розвивати морську торгівлю (на цей час до 70% світових потоків товарів транспортуються морським шляхом);

- отримати нові джерела енергоносіїв (у т.ч. завдяки розробці покладів вуглеводнів на шельфі Чорного моря);

- покращити видобуток біологічних ресурсів;

- розвивати рекреаційно-туристичну галузь;

- стимулювати розвиток креативної економіки.

 

UchastВиконавчий директор Асоціації агенцій регіонального розвитку Юрій Третяк висловив пропозиції щодо реалізації пріоритетів Стратегії, які передбачають, по суті, подвійне фінансування регіональних проектів:

- використання висхідного розвитку регіонів (оскільки регіони мають замалі бюджети, то заходи Стратегії-2020 буде фінансувати Державний фонд регіонального розвитку);

- використання бюджетного затвердження плану розвитку кожного регіону на весь період реалізації Стратегії-2020.

 

Член Президії Громадянської Ради Харківщини Марк Зобов доповів про проблеми розвитку громадянського суспільства у Харківській області (зокрема, про проблеми із координацією дій міської влади Харкова з громадою) та запропонував внести до Стратегії-2020 такі доповнення:

- добавити до переліку суб’єктів регіонального розвитку «територіальну громаду»;

- добавити до термінологічного ряду, що використовується у Стратегії, поняття «самоорганізація».

 

Марк Зобов зазначив, що для ефективного впровадження Стратегії необхідно розробити план її реалізації.

 

UchastЕксперт Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO) Марина Бриль розповіла про діяльність DESPRO в Україні (підтримка процесів формування місцевого самоврядування, розробка стратегічних планів розвитку сільських територій, інституційна підтримка самоорганізації громад тощо) та запропонувала внести до Стратегії-2020 розділ про заходи щодо стимулювання розвитку сільських територій.

 

UchastЗавідувач відділу регіонального розвитку Національного інституту стратегічних досліджень Світлана Біла підкреслила, що Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року сприяє наближенню України до стандартів розвитку «Європи Регіонів». Стратегія-2020 відповідає кращим європейським зразкам стратегічного планування регіонального розвитку, що робить вагомий внесок у стимулювання місцевого, регіонального розвитку, сприяє реалізації євроінтеграційних прагнень України.

 

У прикінцевому слові радник при дирекції Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Лупацій подякував присутнім за участь у засіданні робочої групи та зазначив, що серед обов’язкових умов успішної реалізації Державної Uchastстратегії регіонального розвитку на період до 2020 року є  визначення державних інститутів, що відповідатимуть за практичне впровадження Стратегії.

 

За результатами виступів учасників та дискусії було підготовлено РЕКОМЕНДАЦІЇ