Експерти НІСД взяли участь у комітетських слуханнях на тему: «Розвиток зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією в рамках Угоди про асоціацію з ЄС»

Поділитися:

13 лютого 2020 р. заступник завідувача відділу секторальної економіки центру економічних і соціальних досліджень Національного інститут стратегічних досліджень Віталій Русан та головна консультант цього ж відділу Ліна Жураковська взяли участь у комітетських слуханнях на тему: «Розвиток зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією в рамках Угоди про асоціацію з ЄС», організованих  Комітетом Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.

На думку фахівців НІСД, підписання Угоди про асоціацію між Україною та країнами ЄС, а також створення в рамках цієї угоди зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, є важливими чинниками розвитку аграрної галузі, оскільки для України відкриваються перспективи поступового освоєння ринку країн ЄС вітчизняними компаніями, підвищення рівня якості, безпечності та екологічних характеристик української продукції АПК, покращення стану продовольчої безпеки держави. Тому для України постає завдання вироблення механізмів державної політики щодо підвищення ефективності використання наявного потенціалу аграрного сектору економіки, його адаптації до нових умов, у т. ч. з урахуванням можливих ризиків, які виникатимуть внаслідок лібералізації зовнішньоторговельних відносин з європейськими країнами.

Водночас, невідповідність української продукції європейським стандартам є суттєвою загрозою розвитку вітчизняного агропродовольчого сектору, оскільки стримує постачання продукції на ринки країн ЄС на період запровадження всіх необхідних технічних регламентів і отримання сертифікатів відповідності, призводить до зниження дохідності вітчизняних малих і середніх сільгосппідприємств, а також до послаблення конкурентних позицій на внутрішньому ринку окремих видів української продукції порівняно з європейською, яка вже відповідним чином сертифікована.

З метою мінімізації ризиків і використання можливостей для агропромислового комплексу внаслідок підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, необхідно реалізувати низку заходів державної аграрної політики, що не суперечитимуть принципам державної підтримки та регулювання аграрного ринку, передбаченим Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, які забезпечать умови для підвищення конкурентоспроможності виробництва продукції АПК.

Під час слухань:

  • обговорювалася співпраця між Україною та ЄС у сфері санітарних та фітосанітарних заходів (СФЗ), наближення законодавства України у СФЗ;
  • розглядався поточний стан торгівлі агропродукцією між Україною та Європейським Союзом, використання тарифних квот ЄС в рамках ПВЗВТ та АТП у 2019-2020 рр.;
  • представники профільних галузевих асоціацій та інші учасники слухань звернули увагу на існуючі проблеми та перешкоди на шляху до експорту продукції АПК, та представили свої пропозиції щодо їх вирішення. 

Участь у заході взяли народні депутати України, представники органів державної влади, наукових установ, профільних галузевих асоціацій та громадських організацій.