Круглий стіл "Кордон – середовище інновацій: простір суперництва, партнерства чи інтеграції?"

Поділитися:

Uchast19 грудня 2013 року відбулося засідання "круглого столу" експертів "Кордон – середовище інновацій: простір суперництва, партнерства чи інтеграції?", який був організований Регіональним філіалом НІСД в місті Харкові спільно з виконавчим комітетом Ради керівників прикордонних областей Республіки Білорусь, Російської Федерації та України за підтримки Харківської обласної державної адміністрації.

 

Було розглянуто наступні питання:

– політичні аспекти співробітництва прикордонних регіонів України та Росії;

– транскордонне співробітництво на прикладі існуючих єврорегіонів;

– проблеми економічної інтеграції російсько-українського порубіжжя.

 

Заступник директора РФ НІСД в місті Харкові, доктор політичних наук, професор Олександр Фісун відкрив обговорення, підкреслив, що сьогодні в Європі ми спостерігаємо синхронні і протилежним образом спрямовані процеси переосмислення значення кордонів. З одного боку, на частині раніше єдиного простору СРСР виникли нові державні кордони, що поступово здобувають символічне значення нового “східного кордону Європи”. З іншого боку, ми бачимо розвиток нового європейського регіоналізма, завдяки транскордонному співробітництву, що підсилюється. На тлі становлення єдиної Європи єврорегіони ініціюють нові імпульси для швидкого розвитку колишніх периферійних територій. Відбувається пошук нового інституційного формату розвитку Європи, фундаментально змінюється картографія і ментальна карта структурування Європейського континенту.

 

В.о. співголови виконкому прикордонних областей Республіки Білорусь, Російської Федерації та України Олексій Кірюхін актуалізував значимість прикордонної співпраці між сусідніми областями України і Російської федерації в контексті європейської і євразійської інтеграції. Підкреслив перспективи розвитку єврорегіону «Слобожанщина».

 

Заступник директора Департаменту конкурентноспроможності регіону ХОДА Ольга Бугло наголосила на перспективі виходу Харківської області на міжнародний рівень співпраці в інноваційній, фінансовій сферах, особливо виділивши прикордонне співробітництво.

 

3-й секретар генерального консульства РФ в місті Харкові Андрій Альохін підкреслив, що важливою складовою міжрегіональної співпраці має бути усунення бар’єрів для контактів між населенням регіонів, залучення інновацій і капіталовкладень для стабілізації і зростання економіки російсько-українського порубіжжя, збільшення автономії і самоврядування регіонів.

 

Заступник директора Харківського регіонального інституту Академії держуправління, кандидат історичних наук, професор Володимир Нікітін підкреслив значимість цілого спектра рішень, які можуть вирішуватися лише на загальнодержавному рівні. Зазначив, що проблема прикордонної міжрегіональної співпраці актуалізує проблему федералізму в Україні.

 

Директор Північно-Східного наукового центру НАНУ і МОН України, доктор економічних наук, професор Павло Бубенко окреслив економічні перспективи для України і Харківської області від реалізація цілого ряду стратегічних проектів в рамках Митного союзу. На його думку, більш плідна інтеграція України з Митним союзом сприятиме покращенню економічного становища в Україні і Харківській області.

 

Науковий співробітник Центру пострадянських досліджень Інституту економіки РАН (м. Москва) Артем Пилін представив  матеріали дослідження щодо взаємної торгівлі в прикордонних регіонах Білорусі, України і Росії. Підкреслена необхідність визначення пріоритетних сфер економічного розвитку в цих регіонах.

 

Заступник проректора з інноваційній роботі Белгородського державного  національного дослідницького університету (м. Бєлгород) Андрій Пересипкін акцентував увагу на значимості, проблемах і перспективах ВНЗ в контексті прикордонної регіональної співпраці. Звернув увагу на досвіді російських, зокрема бєлгородських, університетів в рамках залучення іноземних фахівців і реалізації проектів міжнародної співпраці.

 

Кандидат політичних наук, доцент ХНУ імені В.Н. Каразіна Юлія Біденко підкреслила необхідність формалізації основних точок співпраці в рамках прикордонної регіональної кооперації для більш ефективного вирішення низки проблем на рівні населення єврорегіону.

 

Начальник відділу міжнародного співробітництва та євроінтеграції Департаменту економіки та міжнародного співробітництва ХОДА Валерій Резніков акцентував увагу на проблемах співпраці між Україною, Європейським союзом та Митним союзом, зазначив про необхідність приймати участь в двох цих проектах. Підкреслив значимість прикордонної регіональної співпраці для України і Харківської області.

 

Провідний науковий співробітник РФ НІСД в місті Харкові, к.філос.наук, доцент Олексій Крисенко розглянув прикордонну регіональну співпрацю в контексті поточної політичної ситуації, що обумовлює необхідність розмежовувати політичні і економічні складові в процесі співпраці з ЄС.

 

 У дискусії також взяли участь запрошені політологи, економісти, представники ЗМІ.