Круглий стіл "Крим - стратегія-2020"

Поділитися:

PrezidiyaУ конференц-залі Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського (м. Сімферополь) відбулось засідання "круглого столу" "Крим - стратегія-2020", організованого Радою міністрів АР Крим та Національним інститутом стратегічних досліджень.

На засіданні, в якому взяли участь представники Уряду АРК, наукової громадськості півострова, науковці НІСД, було обговорено основні положення Стратегії економічного та соціального розвитку АРК до 2020 року, що розробляється фахівцями НІСД, бачення цілей, пріоритетів, завдань стратегії та інструментів щодо її реалізації.

 

Порядок денний "круглого столу".

 

Відкриваючи засідання, Заступник Голови Ради Міністрів АРК Катерина Юрченко ознайомила присутніх з ходом робіт щодо підготовки Стратегії, наголосила на важливості співпраці Ради Міністрів з НІСД у цій сфері.

 

YermolayevУ своєму вступному слові директор НІСД Андрій Єрмолаєв відзначив складність роботи над стратегією розвитку АРК, яка випливає з того, що Крим – непроста територія. Його розвиток так і не став "національним проектом" та відбувається здебільшого спонтанно. Мета Стратегії – поєднати регіональний розвиток з розвитком усього національного економічного комплексу України. Проект Закону України "Про особливості розвитку АРК та особливості здійснення інвестиційної діяльності на її території", поданий на розгляд Верховною Радою, зазначив А. Єрмолаєв, надає потужні інструменти регіонального розвитку, проте водночас і накладає високу відповідальність за недопущення використання цих можливостей з вузьколобістськими цілями.

 

Ректор Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського Микола Багров, вітаючи учасників "круглого столу", привітав прагнення використати територію Криму як полігон для економічного експерименту щодо впровадження новітніх важелів регіонального розвитку.

 

Перший заступник директора НІСД Ярослав Жаліло ознайомив присутніх з основними положеннями проекту Стратегії, що розробляється фахівцями Інституту. Він наголосив на важливості системного підходу до соціально-економічного розвитку півострова. Наростання міжнародної конкуренції у Чорноморському регіоні робить неефективною концентрацію лише на питаннях розбудови туристично-рекреаційної сфери, а змушує використовувати як конкурентні переваги АРК багатосекторність її економіки та інтегрованість до народногосподарського комплексу України в цілому. Я. Жаліло також виклав бачення стратегічної мети розвитку АРК, інтегральних цілей та пріоритетних напрямів цього розвитку.

 

Текст виступу Я. ЖАЛІЛА.

Презентація виступу Я. ЖАЛІЛА.

 

Радник при дирекції НІСД Володимир Лупацій зазначив, що розробники Стратегії виходять з того, що існує три базових сценарії розвитку АРК: "інерційний" сценарій: збереження "status quo", "мобілізаційний" сценарій: ставка на зовнішні джерела розвитку, "модернізаційний" сценарій: реалізація стратегії позитивних системних змін під гаслом "Успішний Крим в успішній Україні". Попри різний ступінь ймовірності, вказані сценарії визначають коридор можливостей та перспектив розвитку АР Крим і повинні братися до уваги при розробці Стратегії розвитку АРК до 2020 року.

 

Презентація виступу В. ЛУПАЦІЯ.

 

UchastЗавідувач відділу регіонального розвитку НІСД Світлана Біла зазначила, що «Стратегія економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим на 2011 – 2020 роки» виконує роль інструменту вирішення системних проблем регіону, переважна більшість яких формується під впливом дисбалансів галузевого характеру, обумовлених історичними особливостями розміщення продуктивних сил та економічним зонуванням. Для успішного розвитку економіки Автономної Республіки Крим Стратегією передбачено комплексні заходи щодо вирішення дисбалансів системного характеру: створення сприятливих умов для рівномірного, збалансованого розвитку субрегіонів, подолання економічної відсталості проблемних (переважно сільськогосподарських) територій; впровадження заходів, зорієнтованих на активізацію розвитку внутрішнього ринку АР Крим через посилення виробничо-коопераційних зв’язків у межах регіону та з іншими регіонами України, покращення транспортної доступності; удосконалення ситуації у сфері соціально-трудових відносин (у тому числі –  ліквідацію дисбалансів (та сезонності) на ринку праці, ліквідацію тіньової та непродуктивної зайнятості тощо).

 

Презентація виступу С. БІЛОЇ.

 

UchastГолова робочої групи Комітету економічних реформ з національних проектів Владислав Каськів відзначив важливість проектної організації реалізації Стратегії. Він перерахував 10 національних проектів, виокремлених Комітетом реформ та наголосив на необхідності створення регіонального Фонду розвитку АРК.

 

В обговоренні виступили: Заступник Голови Ради Міністрів АРК Катерина Юрченко, Ректор Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського Микола Багров, заступник директора Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ Олексій Котлубай, Голова Ради Таврійського інституту регіонального розвитку Андрій Клименко, Генеральний директор Кримської республіканської установи "Центральний музей Тавриди" Андрій Мальгін, Заступник директора Інституту макроекономічних досліджень (РФ) Олег Соколовський, Директор ТОВ "Центр муніципального розвитку" Олександр Затолокін, Керівник Групи експертів проекту ЄС "Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні" Таня Забуковець-Ковачич, Міжнародний координатор Програми розвитку та інтеграції КРИМУ ПРООН Аделін Гоне, Генеральний директор Міжнародної асоціації "Український центр менеджменту та ресурсів" Олександр Колодяжний.

Учасники обговорення підтримали основні положення запропонованої Стратегії, висловили конструктивні зауваження та пропозиції.

Засідання здобуло висвітлення у регіональних засобах масової інформації.