Круглий стіл "Пенсійна реформа в Україні: цілі та напрями"

Поділитися:

Prezidiya15 квітня 2010 р. в Національному інституті стратегічних досліджень відбувся "круглий стіл" на тему "Пенсійна реформа в Україні: цілі та напрями" в рамках робочої групи "Реформи соціальної сфери і підвищення якості життя" Комітету з економічних реформ при Президентові України.

 

У засіданні "круглого столу" взяли участь науковці Національного інституту стратегічних досліджень, представники законодавчої та виконавчої гілок влади, міжнародних і громадських організацій, провідні науковці, інші професійно зацікавлені особи.

 

Метою засідання "круглого столу" було обговорення подальшого ефективного і системного реформування пенсійної системи України, спрямованого на забезпечення рівня життя людей похилого віку, створення дієвих механізмів захисту прав та інтересів таких громадян; забезпечення стабільного функціонування та прозорості пенсійної системи.

Під час засідання "круглого столу" обговорювалися наступні питання:

1. Шляхи збалансування бюджету Пенсійного фонду України.

2. Звільнення Пенсійного фонду України від невластивих йому виплат (соціальна допомога тощо).

3. Необхідність всебічного обговорення пенсійної реформи з обов'язковою участю представників профспілок і спілки орендарів і підприємців України.

4. Якість регулювання фінансової системи при запровадженні другого рівня, яке повинно здійснюватись ДКЦПФР, ДКРРФП, НБУ та Мінпраці.

5. Доцільність введення накопичувальної системи у сучасних економічних умовах.

6. Вплив впровадження накопичувальної системи на стан фондового ринку України.

7. Шляхи та інструменти інвестування майбутніх грошових накопичень другого рівня.

8. Підбиття підсумків обговорення.

 

PrezidiyaУ вступному слові перший заступник директора НІСД, Президент Центру антикризових досліджень к.е.н. Жаліло Я. А. привітав учасників засідання від імені керівництва інституту, подякував за виявлене бажання взяти участь у його роботі та наголосив на серйозності й стратегічній важливості зазначеної проблеми для України. Я. А. Жаліло наголосив, що вирішення всього комплексу питань пенсійної реформи неможливе без урахування цього феномену як багаторівневого: політичного, соціального, фінансового, фіскального, такого, що впливає на якість життя та бізнес-середовище. Відтак існує необхідність пошуку інтегрального рішення щодо пенсійної реформи в Україні.

 

Лібанова Е. М., академік НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України охарактеризувала сучасний стан системи пенсійного забезпечення в Україні, виокремила основні її недоліки, акцентувала увагу на проблемах реформування системи пенсійного забезпечення, визначила основні можливі напрями балансування бюджету та шляхи реформування Пенсійного фонду України. Е. М. Лібанова ознайомила присутніх з основними положеннями підготовленої робочою групою Концепції пенсійної реформи в Україні.

 

Акімова І. М., перший заступник Глави Адміністрації Президента України - Представник Президента України у Кабінеті Міністрів України, Виконавчий секретар Комітету з економічних реформ наголосила на важливості проблеми реформування пенсійної системи, пошук вирішення якої є однією з ланок реформування соціальної сфери в загальній стратегії соціально-економічних реформ в Україні, що вимагає компетентної експертної оцінки та фахових пропозицій.

 

UchastНа основні проблеми і результативні кроки реформи, що проводилась, звернув увагу Голова пенсійного фонду України Зайчук Б. О., зробивши акцент на мотиваційній складовій реформування пенсійної реформи. Б. О. Зайчук запропонував внести зміни до закону щодо збільшення страхового стажу (щонайменше до 20 років); запровадити II рівень системи пенсійного забезпечення, а також наголосив на необхідності активної позиції профспілок щодо пенсійного реформування.

 

Голеусова Г. З., керівник Департаменту з питань соціального захисту Федерації профспілок України виокремила проблемні питання реформування системи пенсійного забезпечення, категорично не підтримала пропозиції щодо встановлення обмежень для працюючих пенсіонерів. Г. З. Голеусова акцентувала увагу на необхідності науково обґрунтованого підходу до вироблення стратегії пенсійної реформи та її відповідності стандартам Міжнародної організації праці.

 

Президент Спілки орендарів та підприємців України Хмільовський В. М. підтримав необхідність комплексного розгляду даного питання, активної співпраці з іншими групами з реформування. Основними шляхами реформування В. М. Хмільовський назвав посилення контролюючої ролі держави щодо детінізації заробітних плат, виведення з бази оподаткування податком на додану вартість фонду заробітної плати за умови 100 % використання цих коштів на підвищення рівня заробітної плати.

 

UchastНечай А. А., заступник директора Науково-дослідного інституту фінансового права відзначила важливість впровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення з паралельним виробленням і впровадженням механізмів якісного державного регулювання та контролю у сфері солідарного і накопичувального пенсійного забезпечення з боку "Держфінпослуг", Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, НБУ та Міністерства праці та соціальної політики, які мають велике значення в забезпеченні ефективності пенсійної реформи.

 

Третьякова Г. М., член Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України - директор департаменту тимчасового адміністрування фінансово-кредитних установ основними цілями пенсійної реформи, з урахуванням вимог Міжнародної організації праці, визначила добровільний вихід на пенсію, добровільний вибір пенсійного віку і поступовий вихід на пенсію. Основними компенсаторами Г. М. Третьякова вбачає поступове підвищення пенсійного віку, відмову від пільг.

 

Леонов Д. А., головуючий ради Української асоціації інвестиційного бізнесу підтримав необхідність впровадження II рівня пенсійного забезпечення (як тотальної системи накопичування трудових пенсій), з обов'язковим впровадженням механізмів підвищення контролюючої функції за використанням накопичувального фонду.

 

Підтримуючи позицію комплементарного підходу до пенсійної реформи, Бірюк С. О., член Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку окремо зупинився на питаннях підтримки і солідарної, і накопичувальної систем пенсійного забезпечення.

 

UchastА. В. Федоренко, віце-президент Компанії з управління активами ВАТ "КІНТО" підтримав необхідність впровадження механізмів 100 % державного контролю за накопичувальними фондами, особливо на початковому етапі впровадження II рівня системи пенсійного забезпечення.

 

Старший радник з пенсійних питань Проекту USAID "Розвиток ринків капіталу" Грег МакТаггарт відзначив основні суперечності та загрози розвитку пенсійної системи України.

 

Перший заступник директора НІСД Я. А. Жаліло, підсумовуючи, підкреслив плідний характер "круглого столу", подякував усім учасникам за активну участь у цікавій і суттєвій дискусії, що сформувала поле для подальшого мислення та вироблення стратегії пенсійної реформи в Україні.

За результатами засідання розроблені рекомендації для Комітету з економічних реформ при Президентові України.