Круглий стіл "Стратегічні перспективи «екологізації» політики та економіки в Україні"

Поділитися:

Uchast8 листопада 2012 р. у конференц-залі Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) відбулося засідання «круглого столу» «Стратегічні перспективи «екологізації» політики та економіки в Україні».

 

UchastВідкриваючи "круглий стіл" завідувач відділу екологічної та техногенної безпеки д.мед.н. Юрій Скалецький відзначив необхідність врахування глобальних тенденцій «екологізації» політики та економіки при формуванні державної політики України у різних сферах. Важливою проблемою є координація центральних органів державної влади в контексті формування сталого розвитку України.

 

UchastДоповідь на тему: «Формування «зеленої» політики та економіки в контексті реалізації стратегії сталого розвитку в Україні» зробили  к.геогр.н., с.н.с., головний консультант Вячеслав Потапенко та старший консультант Любов Якушенко з відділу екологічної та техногенної безпеки НІСД. У доповіді Uchastпроаналізовані основні проблеми та перспективи формування галузей «зеленої» економіки та екологічної трансформації вже існуючих галузей господарства. Проаналізовано програми політичних сил і окремих кандидатів в Народні депутати на виборах до Верховної Ради України в 2012 році, а також електоральну прихильність до екологічної проблематики на цих виборах.

 

Доповідь 1.

 

UchastРадник Міністра економічного розвитку  та торгівлі к.екон.н. Людмила Мусіна розповіла про зарубіжний досвід комплексного міжгалузевого державного планування екологічної трансформації економіки та можливості його застосування в наших реаліях в доповіді «Форсайт для розбудови «зеленого» зростання в Україні».

 

Доповідь 2.

 

Uchast«Проблеми розвитку екологічної політики в Україні» мала назву доповідь, присвячена оцінці підходів до формування державної екологічної політики в різних групах країн та Україні, яку зробив Євген Хлобистов,  д.екон.н., проф., зав. відділу, Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України.

 

Доповідь 3.

 

UchastТеоретичним та практичним аспектам впровадження концепції «зеленої» економіки в Україні була присвячена доповідь Тетяни Галушкіної д.екон.н, проф., заслуж. економіст України з Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м.Одеса) «Секторальна модель «зеленої» економіки як механізм регіонального розвитку».

 

Доповідь 4.

 

Для успішного впровадження концепції «зеленої» економіки було запропоновано НІСД взяти на себе координацію діяльності у цій сфері.

 

UchastПро хід підготовки доповіді України в 2012 році на міжнародний форум ООН зі сталого розвитку «Ріо+20» розповів д.геогр.н, зав. відділу  Інституту географії НАН України  Лісовський Сергій.

 

Доповідь 5.

 

UchastСергій Волков з Програми розвитку ООН наголосив про необхідність більшої скоординованості дій державних установ у сфері формування політики сталого розвитку. Ґрунтуючись на міжнародному досвіді, він вважає, що провідна роль тут повинна належати Міністерству економічного розвитку та торгівлі України.

 

Доповідь 6.

 

В дискусії взяли участь представники центральних органів державної влади України, провідні вчені, громадські діячі.

UchastВасиль Шевчук голова Президії НУО Українського товариства охорони природи поділився досвідом формування державної політики в сфері сталого розвитку протягом останнього десятиріччя. Наголосив, що не потрібно підміняти сталий розвиток «зеленою» економікою, висловив своє оригінальне розуміння призначення цього нового економічного курсу. Він вважає, що Україна в порівнянні з 2002 року не просунулась вперед по шляху сталого розвитку. Він впевнений, що нічого не потрібно придумувати, а слід прийняти Концепцію сталого розвитку, Стратегію сталого розвитку і на їх основі Національний план дій з реалізації стратегії сталого розвитку. Також виступаючий призвав науковців, експертів і природоохоронну громадськість до спільних дій для спрямування України на сталий розвиток.  

 

UchastРадник Президента України, к.геогр.н., заслуж.юрист України, віце-президент Українського географічного товариства, Директор Науково-дослідного центру енергетичного, ядерного та природоресурсного права Інституту держави і права ім.В.Корецького В’ячеслав Олещенко  відзначив, що основною проблемою впровадження стратегії сталого розвитку в Україні є не розробка наукових концепцій, а їх узгодження з чинною нормативно-правовою базою та реальними повноваженнями органів державної влади.

 

UchastРадник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександр Богачов відзначив, що на сьогоднішній день МОНмолодьспорт України підготував стратегічний документ із сталого розвитку який днями має бути винесений на розгляд Кабінету Міністрів України.

 

UchastНачальник управління Міністерства економічного розвитку та торгівлі України з питань екології та природокористування Андрій Волков  відзначив відсутність координації міністерств у формуванні державної політики в сфері сталого розвитку.

 

 

 

UchastЗавідувач відділу стратегічного планування Міністерства екології та природних ресурсів України Тетяна Трофименко, також відзначила нескоординованість зусиль центральних органів виконавчої влади щодо екологічної політики держави.

 

 

 

 

Uchast

Сергій Курикін, начальник управління екології та охорони природних ресурсів КМДА, Голова політради Партії зелених України поставив питання про недостатню екологізацію державної політики в Україні і про недостатній розвиток соціально відповідального зеленого бізнесу.

 

 

UchastГолова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко відзначила недостатню активність політичних сил «зеленого» спрямування у формуванні державної екологічної політики на відміну від більш активного громадського сектору.

 

UchastГолова Національного екологічного центру України, д.біол.н. Ярослав Мовчан відзначив недостатню увагу та скоординованість діяльності центральних органів державної влади України в сфері екологічної політики та сталого розвитку. Виступаючий також відзначив необхідність врахування при формуванні стратегії сталого розвитку реального стану справ і можливостей України.

 

UchastЗавідувач кафедри екологічного менеджменту і підприємництва, Київського національного університету імені Тараса Шевченка д.економ.н., проф., Галина Купалова наголосила на необхідності розвитку освіти в сфері екологічної економіки.

 

В засіданні круглого столу також взяли участь Юлія Бистрякова, к.екон.н., доцент Державної екологічної академія післядипломної освіти та управління, Світлана Бойченко, провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С.Суботіна НАН України, Іван Макаренко, головний консультант  секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи України, Інеса Медведенко  з відділу екологічної та техногенної безпеки РНБО України, Людмила Ярошенко - директор фонду «Скорочення ризиків».

 

UchastUchastUchast

UchastUchast

 

Підсумки дискусії підвів Ю. Скалецький, який ще раз наголосив на необхідності комплексного, узгодженого та скоординованого підходу до формування державної екологічної політики. Також він подякував учасникам зібрання за плідну роботу та запевнив, що всі висловлені пропозиції будуть максимально враховані при підготовці Рекомендацій "круглого столу".