Круглий стіл "Україна після президентських виборів 2010 р.: нові перспективи розвитку держави"

Поділитися:

 

Prezidiya22 квітня 2010 р. Одеський філіал Національного інституту стратегічних досліджень провів "круглий стіл" на тему: "Україна після президентських виборів 2010 р.: нові перспективи розвитку держави". "Круглий стіл" проведено з метою обговорення можливих шляхів виходу з політичної  та соціально-економічної кризи, створення необхідних умов для стабільного  й успішного розвитку держави. У засіданні взяли участь представники місцевих органів влади, політологи, соціологи, економісти, громадські діячі, аспіранти, студенти та журналісти.

 

Серед учасників "круглого столу" відомі в Одесі провідні вчені: завідувач кафедри соціальних теорій ОНЮА, д.і.н. Л. Кормич, головний науковий співробітник Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень (ІПРЕЕД) НАНУ, професор, д.г.н. В. Дергачов, професор кафедри політології ІСН ОНУ ім. І. І. Мечникова, д.політ.н. Д. Яковлєв, завідувач відділу соціально-економічного розвитку приморських регіонів ІПРЕЕД НАНУ В. Осипов, доцент кафедри міжнародних відносин Інституту соціальних наук, співробітник Центру міжнародних досліджень ОНУ ім. І. І. Мечникова, к.пол.н. С. Глєбов, президент Південноукраїнського Центру етнічних і політичних досліджень Г. Чижов, виконавчий директор Центру Причорноморських досліджень О. Цапенко, виконавчий директор Інституту національних інтересів С. Сальніков, доцент кафедри економічної і фінансової політики ОРІДУ, к.е.н. С. Козинський, науковий співробітник, вчений секретар відділу ринкових механізмів і структур, ІПРЕЕД НАНУ, к.е.н. О. Лайко, старший науковий співробітник ІПРЕЕД НАН України, к.г.н. О. Рубель, доцент кафедри економічної і соціальної географії ОНУ ім. І. І. Мечникова З. Тітенко, співробітник факультету політичних наук Університету міста Лунд у Швеції Андерс Троедсон, заступник декана філологічного факультету Ізмаїльського державного гуманітарного університету, к.і.н. Л. Чорна, голова Одеського осередку Спілки офіцерів України, к.філософ.н. А. Русін, директор Одеського регіонального центру інноваційного розвитку В. Семашко.

 

В першій сесії "Суспільно-політичні перспективи розвитку держави" представлено наступні доповіді: "Україна в новій геополітичній архітектурі світу" (В. Дергачов), "Особливості розвитку української демократії на сучасному етапі державотворення" (О. Волович), "Соціальний капітал влади і опозиції на постелекторальному етапі: умови збереження і конвертації" (Ю. Сербіна), "Роль громадянського суспільства в політичних трансформаціях" (С. Сальніков), "Перспективи реалізації реформи адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування" (З. Тітенко).

 

Після представлення доповідей дискусія учасників "круглого столу" точилася переважно навколо таких питань і проблем: зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні чинники розвитку Української держави; Схід і Захід України: шляхи подолання розбіжностей, стереотипів і політичних спекуляцій; консолідація основних гілок влади - запорука стабільного розвитку держави; становлення громадянського суспільства як чинник досягнення суспільно-політичної стабільності на ґрунті загальнонаціонального діалогу; налагодження взаємодії органів державної влади з інститутами громадянського суспільства; децентралізація державного управління та розвиток місцевого самоврядування; напрями підвищення конкурентоспроможності територій; реформування державної регіональної політики.

 

На другій сесії "Перспективи соціально-економічних трансформацій" учасники "круглого столу" заслухали наступні наукові повідомлення: "Раціональні реформи як основа консолідації та запорука стабільного розвитку" (Д. Яковлєв), "Структурні зрушення в економіці України: тенденції та фактори впливу" (С. Козинський), "Реформи як інструмент активізації відтворювальних процесів в економіці" (О. Лайко), "Вплив кластерних структур на конкурентоспроможність регіонів" (В. Осипов), "Енергетична безпека держави" (Ю. Мельник), "Стратегія розвитку України як морської держави" (О. Рубель).

 

В завершальній дискусії учасники "круглого столу" приділили увагу розгляду таких питань: Україна в реаліях посткризової світової економіки; системні економічні реформи та ефективні механізми їх реалізації; забезпечення комфортного бізнес-клімату для залучення інвестицій; створення умов для економічного розвитку регіонів, формування нової якості міжнародної інтеграції та економічної співпраці; конкурентна національна економіка як ключова передумова націєтворення; модернізація промисловості і аграрного сектору; нові конкурентоспроможні галузі та інновації; стратегічні орієнтири довгострокового соціального розвитку та розвиток людського капіталу.

 

На думку учасників "круглого столу", його мета була досягнута. В доповідях і дискусіях прозвучало багато нових, нестандартних і оригінальних експертних думок щодо різного роду аспектів і напрямів суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку держави на новому етапі після президентських виборів 2010 року. Учасники "круглого столу" продемонстрували високий професійний і фаховий рівень представлених доповідей, а також небайдужу громадянську позицію.

 

Оргкомітет має намір видати збірник матеріалів "круглого столу", в якому будуть представлені висновки, пропозиції, рекомендації і прогнози його учасників.