Круглий стіл «Зовнішньополітичні аспекти забезпечення енергетичної безпеки України»

Поділитися:

26 листопада 2013 року в Національному інституті стратегічних досліджень відбулося засідання «круглого столу» «Зовнішньополітичні аспекти забезпечення енергетичної безпеки України».

 

У заході взяли участь представники центральних органів виконавчої влади, дослідницьких та аналітичних центрів, громадських організацій, незалежні експерти.

Список учасників 

 

На обговорення було винесено актуальні для забезпечення енергетичної безпеки України питання:

- позиція України на регіональному ринку енергетичних ресурсів;

- вплив зовнішніх чинників на ситуацію в енергетичній сфері України: політичні та економічні аспекти;

- ефективність участі України в міжнародних та регіональних економічних та енергетичних об’єднаннях;

- проблеми зниження рівня монопольної залежності від поставок енергоносіїв та збереження транзитного потенціалу;

- ефективність діючого державного механізму зовнішньополітичного забезпечення енергетичної безпеки України.


У ході дискусії учасники «круглого столу» відзначили наступне.

 

За роки незалежності Україна набула членства у провідних енергетичних організаціях – Договорі про заснування Енергетичного Співтовариства і Договорі до Енергетичної Хартії, а також виступила засновником низки міжнародних організацій та об’єднань – Співдружності незалежних держав (СНД), Організації чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС), Організації за демократію та економічних розвиток ГУАМ, в рамках яких діють робочі органи з розвитку співробітництва в енергетичній сфері.

 

Крім того, наша держава бере участь у роботі окремих міжнародних галузевих організацій у сфері енергетики та ядерної безпеки, приєдналася до низки відповідних міжнаціональних угод та конвенцій. Питання співробітництва в енергетичній сфері є предметом постійного обговорення у ході двостороннього діалогу з іншими країнами.

 

Таким чином, створено передумови для проведення активних  зовнішньополітичних  заходів, спрямованих на забезпечення енергетичної безпеки України.

 

Разом з тим, рівень ефективності останніх є недостатнім.

 

Насамперед це пов’язано з тим, що жодним актом законодавства не визначено, який саме орган державної влади є відповідальним за розробку та реалізацію державної політики у сфері зовнішньополітичного забезпечення енергетичної безпеки України, спрямовує, координує та контролює діяльність інших державних установ та організацій на цьому напрямку.

 

Наслідком цього є: превалювання вузьковідомчих та вузькогалузевих підходів до вирішення проблем енергетичної сфери, які мають загальнодержавне значення; розв’язання проблемних питань «по мірі їх виникнення» без стратегічного підходу до унеможливлення підстав формування або мінімізації їх негативних наслідків в цілому; відсутність поглибленого аналізу та прогнозу економічних та політичних наслідків від тих, чи інших дій України на міжнародній арені; ускладнення щодо ефективної організації одночасних скоординованих дій різних відомств, відповідальних за різні напрямки забезпечення енергетичної безпеки України в міжнародній сфері для досягнення єдиної визначеної мети.

 

 

На думку учасників заходу, зважаючи на актуальність даної проблеми, комплекс відповідних питань міг би бути запропонований до розгляду на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

 

За результатами виступів учасників та активної дискусії були підготовлені Висновки і рекомендації засідання «круглого столу» «Зовнішньополітичні аспекти забезпечення енергетичної безпеки України».

 

Висновки і рекомендації