Міжнародна конференція "Трикутник Україна-Румунія-Молдова: формування всеохоплюючої української стратегії щодо регіону"

Поділитися:

Prezidiya25 червня 2010 р. Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в Одесі та Регіональне представництво Фонду ім. Ф. Еберта в Україні та Білорусі провели міжнародну конференцію "Трикутник Україна-Румунія-Молдова: формування всеохоплюючої української стратегії щодо регіону". Мета конференції: обговорення поточної ситуації у відносинах України, Румунії та Молдови та їх співпраці у різних сферах у геополітичному контексті в Західному Причорномор'ї.

 

У конференції взяли участь науковці та експерти України, Молдови, Румунії, генеральні консули причорноморських держав в Одесі - всього близько 50 учасників. З української сторони в роботі конференції взяли участь провідні вчені та експерти: заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД), д.політ.н. Олександр Литвиненко, директор Регіонального філіалу НІСД в Одесі, к.і.н. Олексій Волович, експерт Національного інституту проблем міжнародної безпеки Тетяна Стародуб, перший секретар Представництва МЗС в Одесі Олександр Гончаров, другий секретар сектору Придністровського врегулювання МЗС України Євген Єнін, голова ради Таврійського інституту регіонального розвитку (Ялта), головний редактор інтернет-порталу "Велика Ялта News - портал Нового Ялтинського світу", заслужений економіст АР Крим Андрій Клименко, директор Таврійського інституту регіонального розвитку, керівник проекту "Black Sea News", головний спеціаліст Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Верховної ради України Святослав Смолянінов, виконавчий директор Центру Причорноморських досліджень Олег Цапенко, старший науковий співробітник ІПРЕЕД НАН України, к.е.н. к.географ.н. Олег Рубель, виконавчий директор Центру регіональних досліджень Ігор Студєнніков, менеджер проектів Центру регіональних досліджень, к. географ. н. Олег Дьяков, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права ОНЮА, к.юр.н., професор Ілля Каракаш, доцент кафедри міжнародних відносин ОНУ ім. І. І. Мечнікова Михайло Покась, незалежний експерт Артем Філіпенко, п.н.с. РФ НІСД у м. Одесі Ганна Шелест, експерт Центру "Альтернатива" Юрій Мельник, доцент кафедри економічної та соціальної географії ОНУ ім. І. І. Мечникова, к.географ.н. Лариса Хомич, наукові співробітники Центру міжнародних досліджень ОНУ ім. І. І. Мечнікова Ірина Максименко та Марина Воротнюк, аспірант кафедри політології ОНУ ім. І. І. Мечнікова Юлія Сербіна.

 

06252010Закордонні учасники були представлені вченими та експертами з Німеччини, Молдови та Румунії, такими як: керівник Регіонального представництва Фонду ім. Ф. Еберта в Україні і Білорусі Урсула Кох-Лаугвіц, Посол Румунії в Україні Траян Лауренсіу Христя, експерт з публічної політики IDIS Корнел Чуря (Молдова), професор, доктор історії, директор Центру попередження конфліктів Юліан Кіфу (Бухарест, Румунія), незалежний експерт Олександр Купатадзе (Грузія), директор Асоціації з питань прав людини Promo-Lex Іон Мануле (Молдова), генеральний директор Південно-Східного Агентства розвитку та транскордонного співробітництва Люмініція Михайлов (Браїла, Румунія), колишній заступник Міністра закордонних справ Молдови (2005-2009) Валеріу Осталеп, старший науковий співробітник відділу безпекових досліджень Інституту політичних досліджень військової та оборонної історії (Бухарест, Румунія) Щербан Павелеску, спеціальний представник ЄС для Молдови Артур Радукану.

 

З вітальним словом до учасників конференції звернулись: керівник Регіонального представництва Фонду ім. Ф. Еберта в Україні і Білорусі Урсула Кох-Лаугвіц, заступник директора (НІСД), д.політ.н. Олександр Литвиненко, Посол Румунії в Україні Траян Лауренсіу Христя, експерт з публічної політики IDIS Корнел Чуря (Молдова).

 

У першій сесії "Україна, Румунія та Молдова в контексті м'якої та гуманітарної безпеки регіону" були представлені наступні доповіді:

 • Зміни та еволюції міжнародної обстановки у регіоні Причорномор'я - Юліан Кіфу;

 • Проблеми і співробітництво між Україною та Румунією в гуманітарній сфері - Тетяна Стародуб;

 • Шляхи мінімізації ризиків України у процесі врегулювання придністровського конфлікту (аспекти м'якої та гуманітарної безпеки) - Євген Єнін;

 • Ситуація з дотриманням прав людини в Придністров'ї та її наслідки для України й Молдови - Іон Мануле.

 

Після представлення доповідей дискусія учасників конференції розгорнулася переважно навколо таких питань і проблем:

 • Геополітичні зміни в трикутнику Україна-Румунія-Молдова: стан і перспективи;

 • М'яка безпека: позиції ЄС, України, Молдови та Румунії щодо врегулювання придністровського конфлікту, протидія організованій злочинності, проблеми корупції та тіньової економіки в трьох країнах;

 • Гуманітарна безпека: нелегальна міграція, права людини і розвиток демократичних інститутів; розвиток громадянського суспільства; політизація проблеми етнічних меншин;

 • Нові тенденції розвитку України, Румунії та Молдови після останніх президентських та парламентських виборів у країнах;

 • Конфліктність політичних еліт України, Молдови, Румунії в контексті розвитку громадянського суспільства в цих країнах.

 

На другій сесії "Політика Європейського Союзу в Західному Причорномор'ї" учасники "круглого столу" заслухали такі наукові повідомлення:

 • Кордони Молдови в контексті співробітництва між Молдовою, Румунією та Україною - Корнел Чуря;

 • Стратегія ЄС щодо Дунайського регіону: можливості для поліпшення співпраці між Румунією, Україною і Молдовою в Нижньому Дунаю - Ігор Студєнніков;

 • Від політики приймаючих до політики творців. Румунія та східна політика Європейського Союзу по відношенню до Республіки Молдова та України - Щербан Павелеску.

 

Під час дискусії учасники конференції приділили увагу розгляду таких питань:

 • Вплив програми Східного партнерства на тристороннє співробітництво між Україною, Румунією і Молдовою;

 • Проекти Європейського Союзу для України, Румунії та Молдови (Joint Operational Program, EUBAM);

 • Європейська інтеграція Румунії, Молдови та України;

 • Участь України, Молдови і Румунії в реалізації програми ЄС "Black Sea Synergy";

 • Цивілізаційний вимір суперечностей між Румунією і Україною: випробування для Європейського Союзу;

 • Чорноморська політика ЄС і перспективи транскордонної співпраці для Одеського регіону;

 • Виклики євроінтеграції: Молдова і Україна - партнери чи суперники?

 

У заключній сесії "Регіональні економічні проекти: як розв'язати проблеми і зробити співробітництво вигідним" були представлені наступні доповіді:

 • Ключові проблеми регіонального економічного співробітництва між Молдовою, Україною та Румунією і перспективи їх вирішення - Валеріу Осталеп;

 • Можливості економічного розвитку в регіоні за допомогою програми прикордонного співробітництва Україна-Румунія-Молдова - Люмініція Михайлов;

 • Економічна співпраця України з Молдовою і Румунією: стан і перспективи - Олександр Гончаров;

 • Участь України, Румунії і Молдови в міжнародних енергетичних та транспортних проектах в західній частині Чорного моря - Юрій Мельник.

 

Під час дискусії учасниками конференції обговорювались наступні питання:

 • Економічні проекти в регіоні: як отримати оптимальні та прийнятні шляхи їх реалізації?

 • Участь України, Румунії і Молдови в реалізації енергетичних проектів в

  Західному Причорномор'ї;

 • Міжнародні транспортні проекти в Західному Причорномор'ї;

 • Посткризова геоекономічна стратегія в Західному Причорномор'ї як фактор пом'якшення відкритого і прихованого сепаратизму та територіальних претензій;

 • Співпраця України, Румунії і Молдови в транзитно-транспортній сфері;

 • Програми Євросоюзу щодо транскордонної співпраці як каталізатор співпраці між Україною, Румунією і Молдовою;

 • Проблеми та перспективи розвитку єврорегіонів "Нижній Дунай" і "Чорне море";

 • Питання розробки плану управління суббасейном ріки Дунай у співпраці між Україною, Румунією і Молдовою;

 • Проблеми, пов'язані з молдавським нафтотерміналом поблизу українського кордону в Джурджулештах.

У заключній дискусії учасники конференції зосередились на обговоренні стратегії України щодо регіону, а також перспективах співробітництва України, Румунії та Молдови.

На думку учасників міжнародної конференції, її мета була досягнута. У доповідях і дискусіях прозвучало багато нових, нестандартних і оригінальних експертних думок щодо різного роду аспектів і напрямів розвитку відносин України, Румунії та Молдови.

Учасники конференції продемонстрували високий професійний і фаховий рівень представлених доповідей. З деяких особливо проблемних і чутливих питань міждержавних відносин були представлені різні, інколи діаметрально протилежні позиції і підходи, проте всі вони сприймалися толерантно і доброзичливо. Під час роботи конференції панувала атмосфера взаєморозуміння і взаємоповаги, прагнення досягти консенсусу. Учасники конференції в цілому погодилися, що лише в співпраці України, Румунії і Молдови можуть бути забезпечені національні інтереси кожної з країн в Західному Причорномор'ї.

Сьогодні в Західному Причорномор'ї виразно позиціонують себе дві держави - Україна і Румунія. На думку більшості учасників конференції, свою роль регіональних лідерів Україна і Румунія можуть виконувати лише в співпраці, а не в конкуренції, оскільки ні Україна, ні Румунія не зможуть грати роль регіональних лідерів поодинці через брак політичних та економічних ресурсів кожної із цих країн. Водночас, діючи разом, цей тандем може грати провідну роль не лише Західному Причорномор'ї, а й в Центрально-Східній Європі.