НІСД оголошує прийом наукових статей до № 1-2/2020 журналу «Стратегічна панорама»

Поділитися:

Національний інститут стратегічних досліджень

оголошує

 

ПРИЙОМ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

до № 1-2/2020 журналу «Стратегічна панорама»

 

Тема номеру:

Стратегія національної безпеки України: теорія і практика

Вимоги до подання і оформлення наукових робіт:

 • Стаття має бути написана українською або англійською мовою та містити такі обов’язкові елементи:

 • індекс УДК;

 • ORCID;

 • назва статті українською та англійською мовами (прописними літерами);

 • дані про автора українською та англійською мовами (прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, учене звання; повна назва посади, місце роботи або навчання; населений пункт; країна; адреса електронної пошти);

 • ідентичні анотації українською та англійською мовами обсягом не менше 1800 знаків (з пробілами);

 • ключові слова (від трьох до восьми);

 • список використаних джерел, що включає не менше ніж 10 назв у вигляді переліку та оформлений відповідно до ДСТУ 8302-2015;

 • references (розгорнутий опис списку літератури латиницею), оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA.

 • Обсяг статтівід 15 до 20 тис. знаків. Схеми, таблиці, цитовані документи – можуть подаватися в додатках.

 • Текст має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word; шрифт: Times New Roman; кегель: 14; міжрядковий інтервал: 1,5; поля: верхнє, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см; абзацний відступ: 1,25 см. Нумерація сторінок – знизу праворуч.

 • Посилання подаються у квадратних дужках (номер джерела зі списку літератури та за потреби сторінка). Нумерація посилань у тексті статті відповідає послідовності у списку використаних джерел.

 

Порядок прийому наукових робіт:

 

Дати прийому наукових робіт: 14 січня – 14 лютого 2021 року (включно);

Статті надсилаються на адресу електронної пошти: publish@niss.gov.ua. У темі листа необхідно вказати назву «Call for papers».

Редколегія

Рішення щодо поданих автором матеріалів ухвалює редакційна колегія. Процес розгляду робіт передбачає процедуру подвійного таємного рецензування. Результати рецензування, зауваження, пропозиції та рекомендації надсилаються автору електронною поштою.

Критерії оцінювання робіт:

 

 • Відповідність темі номера та повнота її викладення.

 • Дотримання правил оформлення статті.

 • Грамотність, логічність викладу.

 

Видання випуску:

 

Після 15 квітня 2021 року планується оприлюднення електронної версії журналу.

 


Фото: freepik.com