Нові видання НІСД за липень

Поділитися:

У липні НІСД видав друком три видання:

  • Науково-аналітичний щоквартальний збірник «Стратегічні пріоритети», № 1, 2019 р.

    Число містить статті, присвячені актуальним питанням національної безпеки, етнополітики, розвитку громадянського суспільства, економіки тощо.
Науково-аналітичний щоквартальний збірник «Стратегічні пріоритети», № 1, 2019 р
Науково-аналітичний щоквартальний збірник «Стратегічні пріоритети», № 1, 2019 р
  • Аналітична доповідь «Концептуальні засади стратегій інвестиційно-інноваційного розвитку оборонно-промислових комплексів держав. Досвід для України».

    Автори роботи – доктор економічних наук, доцент, головний науковий співробітник відділу воєнної та воєнно-економічної політики В. М. Бегма та кандидат технічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу воєнної та воєнно-економічної політики О. О. Свергунов. В аналітичній доповіді оцінено основні стратегії інвестиційно-інноваційного розвитку оборонно-промислових комплексів держав. Визначено потенційні ризики для України. Показано шляхи розвитку оборонної промисловості України. Видання призначене для фахівців у сфері безпеки та оборони.
Аналітична доповідь «Концептуальні засади стратегій інвестиційно-інноваційного розвитку оборонно-промислових комплексів держав. Досвід для України»
Аналітична доповідь «Концептуальні засади стратегій інвестиційно-інноваційного розвитку оборонно-промислових комплексів держав. Досвід для України»

Автори праці – доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Б. О. Парахонський та доктор філологічних наук, професор, головний науковий співробітник НІСД Г. М. Яворська.

Монографію «Онтологія війни та миру: безпека, стратегія, смисл» присвячено проблемам онтології війни та миру в контексті досвіду України у протидії російській гібридній війні, яка стала довгостроковим чинником деструктивних впливів на українську політичну, економічну та соціальну реальність.

У праці сутність війни та миру розкривається через стратегічну та безпекову парадигми, із включенням різнорівневої взаємодії когнітивних смислів. Семантика концептів війни та миру, проблеми соціально-політичної онтології, опис глобального й регіонального стратегічного середовища, стратегічна культура та її зв’язок з дискурсом влади, роль ідентичності та мови війни та, нарешті, стратегія перемоги – стислий перелік питань, що розглядаються в книзі. Для науковців і широкого читацького загалу.

Монографія «Онтологія війни та миру: безпека, стратегія, смисл»
Монографія «Онтологія війни та миру: безпека, стратегія, смисл»