Спільне засідання НІСД та «Клубу банкірів» на тему «Стійкий розвиток економіки України у фокусі законодавчої діяльності»

Поділитися:

1 березня 2021 р. у Національному інституті стратегічних досліджень відбулось спільне засідання НІСД та ГО «Клуб банкірів» на тему: «Стійкий розвиток економіки України у фокусі законодавчої діяльності».

Участь у засіданні, серед інших фахівців, взяли: д.п.н. Олександр Литвиненко, директор Національного інституту стратегічних досліджень, д.е.н. Ярослав Жаліло, заступник директора - керівник Центру економічних і соціальних досліджень НІСД, Людмила Мостова, Голова Ради ГО «Клуб банкірів», Дмитро Наталуха, Голова комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, Борис Приходько, народний депутат України, член комітету ВР з питань економічного розвитку, академік НАНУ Валерій Геєць, директор Інституту економіки та прогнозування Національної Академії наук України, академік НАНУ Тетяна Єфименко, Президент ДННУ «Академія фінансового управління», д.е.н. Василь Фурман, заступник Голови Ради Національного банку України, чл.-кор. НАНУ Сергій Кораблін, заступник директора Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України, д.е.н. Наталія Приказюк, завідувачка кафедрою страхування, банківської справи та ризик-менеджменту Київського держаного університету ім. Тараса Шевченка, д.е.н. Олександр Любіч, віце-президент ДННУ «Академія фінансового управління», д.е.н. Людмила Шемаєва, головний консультант НІСД., к.е.н. Анатолій Дробязко, завідувач відділу фінансів НДФІ ДННУ «Академія фінансового управління» та інші фахівці.

Серед представників банківського сектору у засіданні взяли участь, зокрема, Оксана Котляревська, Голова Правління АТ «RwSбанк», Ірина Гаврильчук, Голова Наглядової ради АТ «RwSbank», Оксана Майданюк, Директор операційного департаменту «Кристалбанку», Руслан Тропотяга, керівник контролю регуляторних вимог Українського державного експортно-імпортного банку, Владислав Кравець, радник голови Правління «Укргазбанку», Олеся Листопад, керівник юридичного управління АТ «Європейський промисловий банк».

У вступному слові перед учасниками засідання директор НІСД Олександр Литвиненко привітав фахівців банківської сфери та науковців, наголосив на плідності співпраці Інституту та Клубу банкірів і висловив надію, що в міру подолання наслідків пандемії формат подібних зустрічей поступово відновлюватиметься.

Предметом фахової дискусії на засіданні стали доповіді учасників. Зокрема, виступ Голови комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитра Наталухи на тему «Стійкий розвиток економіки України у фокусі законодавчої діяльності» був присвячений зв’язку фіскальної та монетарної політики держави з економічною політикою в цілому, особливо в умовах пандемії. Також спікер підкреслив ключову роль НБУ у процесах економічного відновлення, яка має проявлятись не лише у забезпеченні курсової та цінової стабільності, але й у стимулюванні економічного розвитку країни.

Борис Приходько, народний депутат України, член комітету ВР з питань економічного розвитку, у своєму виступі торкнувся проблем законотворчої діяльності в умовах пандемії, яка суттєво змінила пріоритети прийняття законодавчих актів, що регулюють економічну діяльність в країні.

Доповідь головного консультанта НІСД, доктора економічних наук Дмитра Гладких на тему: «Проблеми та перспективи зміцнення стійкості фінансової системи України» містила презентацію Аналітичної доповіді, присвяченої ключовим проблемам стійкості фінансової системи України та, на цій основі, визначенню напрямів її забезпечення з урахуванням глобальних викликів та внутрішніх дисбалансів. Доповідь опублікована НІСД у форматі електронного видання. Найсуттєвішими ризиками забезпечення стійкості у доповіді були визначені ризики бюджетної, боргової та банківських складових фінансової системи. Відповідно, у своїй доповіді Д.Гладких окреслив ключові напрями та пріоритети реалізації фінансової політики у відповідних сферах.

Доктор економічних наук Василь Фурман, заступник Голови Ради Національного банку України, у доповіді на тему «Політика центральних банків країн, що розвиваються, в умовах коронавірусу та рекомендації для України», зокрема, зазначив, що більшість досліджених ним країн в умовах коронакризи використовувала фіскальні, монетарні та інші інструменти подолання негативних наслідків пандемії, серед яких – зниження ставок, цільове рефінансування, викуп активів на вторинному ринку, стимулювання діяльності МСБ та інші.

К.е.н. Анатолій Дробязко, завідувач відділу фінансів НДФІ ДННУ «Академія фінансового управління», у доповіді на тему «Структура фінансових потоків між банківським та реальним сектором в умовах пандемічної кризи» зосередив увагу на розгляді ключових складових активних і пасивних статей банківських балансів у розрізі державних та приватних банків, а також банків іноземних банківських груп, та динаміки облікової ставки, обмінного курсу, грошової бази та грошової маси в останні роки.

Під час обговорення доповідей, представлених на засіданні, учасники дискусії дійшли спільного висновку, що законодавчі зміни в економічній сфері мають бути спрямовані, передусім, на прискорення позитивної економічної динаміки на основі стимулювання вітчизняного виробництва.

Підсумовуючи, заступник директора - керівник Центру економічних і соціальних досліджень НІСД д.е.н. Ярослав Жаліло наголосив, що проблеми банківської системи (як і будь-якого іншого окремого сектору економіки) не можуть бути вирішені локально, лише у межах самої банківської системи, натомість потребують комплексних міжсекторальних рішень, які можуть бути забезпечені лише за результатами спільних експертних напрацювань фахівців-практиків та науковців.