В НІСД відбувся круглий стіл «Україна на шляху сталого розвитку: проблеми і перспективи»

Поділитися:

22 жовтня 2019 року в НІСД відбувся круглий стіл «Україна на шляху сталого розвитку: проблеми і перспективи»

Під час круглого столу «Україна на шляху сталого розвитку: проблеми і перспективи», який відбувся в Національному інституті стратегічних досліджень 22 жовтня, експерти обговорили процес підготовки прогнозних і програмних документів в Україні з урахуванням Цілей сталого розвитку на період до 2030 року та виконання інших завдань, визначених Указом Президента України від 30.09.2019 № 722, а також основні проблеми у сфері координації імплементації та моніторингу цілей сталого розвитку, ресурсного та інформаційно-технологічного забезпечення процесу сталого розвитку України.

У роботі круглого столу взяли участь народні депутати України, представники органів державної влади, наукових установ, а також міжнародних організації, зокрема системи ООН.

Директор НІСД Олександр Литвиненко зазначив, що за дорученням Президента України Національний інститут стратегічних досліджень здійснює підготовку проектів двох документів, які мають визначити стратегію дій нової влади та її першочергові заходи на 2020 рік. Йдеться про Стратегію національної безпеки України та щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Олександр Литвиненко наголосив, що ключові положення цих документів мають відповідати цілям сталого розвитку, визначеним світовою спільнотою на довгострокову перспективу. Такий підхід закладено в Указі Президента України від 30 вересня 2019 року № 722 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», який дозволив підняти цю важливу роботу на новий рівень і залучити до неї не тільки органи державної влади, але й інституції громадянського суспільства та наукові установи.

Олександр Литвиненко високо оцінив зусилля ООН та міжнародних організацій системи ООН, зокрема тих, що працюють в Україні, щодо забезпечення сталого розвитку у світі та сприяння у реалізації Цілей сталого розвитку в Україні. Також було зазначено важливу роль у координації цих процесів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, а у сфері моніторингу – Державної служби статистики України.

Директор НІСД запропонував українським та іноземним партнерам поглиблену співпрацю на інституційному рівні у сфері імплементації Цілей сталого розвитку.

Заступниця Постійного представника ПРООН в Україні Маналь Фуані (Manal Fouani) окреслила погляди ПРООН на стратегію імплементації Цілей сталого розвитку в Україні, а також наголосила на важливості вирішення питань бюджетного планування і фінансування заходів у сфері сталого розвитку та впровадженні інновацій та новітніх технологій стратегічного управління процесом досягнення Цілей.

Маналь Фуані підкреслила важливість залучення громадянського суспільства за принципом інклюзивності для реалізації Цілей та визначення відповідних індикаторів, адаптації глобальних індикаторів до українських реалій та чіткого розподілу відповідальності між органами виконавчої влади.

Заступник директора НІСД Ярослав Жаліло зазначив, що Цілі сталого розвитку є «маніфестом» нової моделі політики, причому важливо перевести нову ідеологію у конкретні технології державного управління. У виступі були окреслені основні напрями розвитку партнерства і реалізації нових підходів у сфері забезпечення сталого розвитку, а саме: комплементарні реформи, які посилюватимуть спроможність активних членів суспільства та громад; інклюзія бізнесу до суспільного розвитку; досягнення ефективної горизонтальної та вертикальної координації секторальних політик; інноваційні технології просторового управління; інклюзивність державної політики – її підконтрольність та відкритість для громадянського суспільства; зміцнення стійкості й згуртованості на місцевому рівні в умовах постійно високого рівня гібридних загроз.

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова акцентувала увагу на принциповій важливості забезпечення послідовності реалізації стратегії сталого розвитку. У виступі було наголошено, що пріоритетними цілями в Україні мають бути забезпечення добробуту громадян, високого рівня соціальної справедливості, мінімізації соціальної нерівності та подолання бідності.

Головний консультант відділу регіональної політики НІСД Світлана Ковалівська поінформувала учасників круглого столу про перспективні напрями трансформації механізмів публічного управління в контексті досягнення Цілей сталого розвитку на регіональному рівні. Доповідач також інформувала присутніх про розроблені індикатори сталого розвитку для регіонів України в рамках аналітичного дослідження "Вимірювання досягнення цілей сталого розвитку регіонами України: вибір індикаторів та визначення базових рівнів", підготовленого за підтримки ПРООН в Україні, а також про перспективні напрями Інституту в питаннях аналізу, оцінки проблем і перспектив сталого розвитку регіонів України.

Голова правління Інституту соціально-економічних досліджень Анатолій Максюта презентував результати аналізу врахування Цілей сталого розвитку у стратегічних і прогнозних документах різного рівня в Україні. 

Заступниця директора департаменту соціальної статистики Державної служби статистики України Ольга Кармазіна поінформувала учасників круглого столу про результати і перспективи роботи у сфері моніторингу імплементації Цілей сталого розвитку, зокрема щодо удосконалення систем моніторингу розвитку регіонів, розробки матриці статистичних показників реального стану справ на національному, регіональному і місцевому рівнях та системи індикаторів реалізації Цілей сталого розвитку в Україні. 

Заступниця начальника управління економічної стратегії Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Олена Дубровіна окреслила перспективи роботи міністерства у контексті виконання завдань, визначених Указом Президента України від 30.09.2019 № 722.

Завідувач відділу проблем стратегічного планування НІСД Ольга Резнікова наголосила на важливості реалізації стратегічних підходів до формування національної стійкості як важливої складової забезпечення сталого розвитку України та поінформувала про дослідження, які ведуться в НІСД з цієї проблематики.

У роботі круглого столу взяли активну участь представники міжнародних організацій системи ООН: національний координатор Міжнародної організації праці (МОП) в Україні Сергій Савчук, керівник програми ПРООН з досягнення Цілей сталого розвитку в регіонах України Мустафа Саіт-Аметов, заступник координатора програм Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) в Україні Михайло Малков, програмна спеціалістка програми «ООН Жінки» Нургуль Асилбекова, експертка Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні Катерина Арданьян, програмна координаторка програми «ООН Жінки» Ганна Герасименко, експертка Представництва Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Анастасія Брилова, які розкрили нагальні проблеми реалізації Цілей сталого розвитку у сфері трудових відноси, міграційної і гендерної політики, охорони здоров’я тощо. Також були надані практичні рекомендації щодо удосконалення процесів стратегічного планування та моніторингу імплементації ЦСР в Україні.

У рамках круглого столу відбулася окрема зустріч керівництва НІСД та представників ПРООН в Україні. Під час зустрічі заступниця постійного представника ПРООН в Україні Маналь Фуані наголосила на необхідності забезпечення дієвої координації заходів з імплементації Цілей сталого розвитку в Україні.