Засідання Вченої ради НІСД

Поділитися:

115 червня 2016 р відбулося засідання Вченої ради Національного інституту стратегічних досліджень. Про стан підготовки проекту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України у 2016 р. присутніх поінформував директор Інституту В. П. Горбулін. Він, зокрема, зазначив, що очікується ухвалення парламентом низки важливих законодавчих актів, які мають знайти своє відображення у щорічному Посланні, тому виступ Президента відтерміновано.

 

В.П. Горбулін також ознайомив членів Вченої ради з новаціями у порядку присудження Державної премії України в галузі науки і техніки. Він звернув увагу, що число Державних премій скорочено – замість 20 їх тепер 15, кількість людей у кожній премії повинна бути не більше 8. Особливий наголос директор зробив на можливостях присудження премій для молодих вчених, закликавши вишукувати талановитих людей віком до 35 років і рекомендувати їхні наукові досягнення до нагород.

 

На засіданні розглянули добірку матеріалів для науково-аналітичного щоквартального збірника «Стратегічні пріоритети» №2(39), 2016 р. (серії «Економіка», «Політика», «Філософія»). Про стан підготовки видання поінформувала завідувач комунікаційно-видавничого відділу Н. П. Яценко. Присутні також обговорили питання підготовки ювілейного номера до 10-ї річниці заснування науково-аналітичного щоквартального збірника «Стратегічні пріоритети».

 

О. С. Власюк виступив з пропозицією провести наукову конференцію чи презентацію з приводу виходу ювілейного номера видання. Учений секретар Інституту О. М. Ляшенко запропонувала підготувати номер за трьома серіями – «Економіка», «Політика», «Філософія».

 

Окремим блоком розглянули питання підготовки наукових кадрів. Зокрема, відбулося затвердження освітньо-наукових програм та навчальних планів підготовки докторів філософії у галузі знань "соціальні та поведінкові науки".  Також були затверджені Правила прийому до докторантури Інституту.

 

На засіданні науковцям Інституту були вручені  документи про присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань. Диплом доктора економічних наук отримала О.В. Собкевич, атестати старших наукових співробітників – Д.В. Венцковський, Н.В. Корінь та А.Ю. Іщенко.

23