Засідання Вченої ради НІСД

Поділитися:

127 грудня відбулося останнє цього року засідання Вченої ради Національного інституту стратегічних досліджень, присвячене підбиттю підсумків діяльності наукової установи за 2017 р.

 

Діловий і водночас передсвятковий тон обговоренню результатів наукової та науково-організаційної діяльності НІСД задав директор Інституту В.П. Горбулін. Він сказав, що задоволений зробленим у 2017 р., особливо відзначивши головний із підготовлених цьогоріч документів – Аналітичну доповідь до Щорічного Послання Президента України Верховній Раді України, а також колективну монографію «Світова гібридна війна: український фронт». Директор закликав колег не втрачати набраного темпу і в наступному році.

 

Своїми думками про підсумки річної праці колективу поділилися перший заступник директора НІСД О.С. Власюк, заступники директора К.А. Кононенко і В.М. Яблонський. Учений секретар Інституту О.М. Ляшенко нагадала про найяскравіші події в житті Інституту в кожному з місяців року, що минає. Завідувач науково-організаційного відділу А.М. Ясинська оприлюднила Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту в 2017 році, а завідувач комунікаційно-видавничого відділу Н.П. Яценко розповіла про виконання плану видавничої діяльності.

 

Вчена рада схвалила Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність НІСД у 2017 р. Прийнято рішення вважати виконаними науково-дослідні роботи Інституту за бюджетною програмою 0301080 «Фундаментальні і прикладні розробки та дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики та з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)» на 2017 р.

 

Розгляд підсумків року завершився короткою доповіддю завідувача сектору міжнародного співробітництва та протокольних заходів С.А. Гуцал про міжнародне співробітництво Інституту в 2017 р.

 

Заслухавши інформацію директора Інституту та провівши таємне голосування, Вчена рада ухвалила рішення про висунення члена-кореспондента НАН України, доктора економічних наук, професора, першого заступника директора НІСД О.С. Власюка кандидатом у дійсні члени (академіки) НАН України за спеціальністю «економічна безпека».

 

Далі на засіданні було затверджено план роботи Вченої ради на 2018 р.

Традиційно не обійшли увагою і питання підготовки наукових кадрів. Вчена рада затвердила Правила прийому до аспірантури Інституту в 2018 р. та Правила прийому до докторантури Інституту в 2018 р.

 

Також затверджено зміни до рукописів відомчих видань Інституту.

Грудневе засідання Вченої ради закінчилося не лише новорічними привітаннями. Колеги поздоровили з днем народження заступника директора НІСД В.М. Яблонського, привітали з ювілеєм наукового співробітника науково-організаційного відділу С.А. Пригородову і пораділи за своїх колег – А.В. Шевченко та А.М. Шехлович, яким присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук.