Засідання Вченої ради НІСД

Поділитися:

28 грудня відбулося останнє у 2016 році засідання Вченої ради Національного інституту стратегічних досліджень. Головним питанням порядку денного стало підбиття підсумків діяльності наукової установи за рік, що минає.

Діловий тон обговоренню результатів наукової та науково-організаційної діяльності НІСД задали перший заступник директора О. С. Власюк та заступники директора К. А. Кононенко і В. М. Яблонський. У презентації ученого секретаря Інституту О. М. Ляшенко були представлені найяскравіші здобутки кожного з 14 наукових підрозділів Інституту. Завідувач науково-організаційного відділу А.М. Ясинська оприлюднила Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту в 2016 році, а завідувач комунікаційно-видавничого відділу Н. П. Яценко розповіла виконання плану видавничої діяльності. Про роботу регіональних філіалів НІСД у м. Дніпрі та м. Львові доповіли їхні керівники – А. І. Шевцов та В. І. Волошин.

 

Вчена рада схвалила Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність НІСД у 2016 році. Прийнято рішення вважати виконаними науково-дослідні роботи Інституту за бюджетною програмою 0301080 «Фундаментальні і прикладні розробки та дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики та з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)» на 2016 рік.

 

Розгляд підсумків 2016 року завершився інформацією завідувача сектору міжнародного співробітництва та протокольних заходів С. А. Гуцал про міжнародне співробітництво Інституту в 2016 р.


Учасники засідання затвердили план роботи Вченої ради на 2017 р., обмінялися думками щодо якості планування наукової діяльності та щодо ходу підготовки до 25-річчя Інституту.

 

Не обійшли увагою і питання підготовки наукових кадрів. Про результати підготовки аспірантів і докторантів у 2016 р. присутніх поінформувала завідувач сектору підготовки докторів філософії та докторантів С. В. Савченко.

 

Завершилося засідання Вченої ради не лише традиційними у ці дні новорічно-різдвяними привітаннями. Колеги поздоровили з ювілеєм заступника директора В. М. Яблонського і відзначили наукові здобутки чотирьох колег, яким у грудні присвоєно науковий ступінь кандидата наук.

 

12

3456