Прийом наукових статей до неперіодичного тематичного додатку до журналу «Стратегічна панорама»

Поділитися:

Шановні колеги!

Робота над спеціальним випуском журналу «Стратегічна панорама», присвяченим проблематиці гібридної війни, почалась наприкінці минулого року. Під час підготовки цього випуску розпочалось широкомасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. Ескалація російської агресії додатково доводить актуальність питань, які планується висвітлити в цьому спецвипуску.

Строк прийому статей до цього спецвипуску «Стратегічної панорами» продовжено до 15 червня. Ми повторюємо оголошення про набір статей, з детальним викладом тематики спецвипуску, оприлюднене на початку лютого цього року. Просимо взяти до уваги, що в пропонованій тематиці скрізь, де ми говорили про широкомасштабну війну як можливість, ми маємо говорити про неї як про данність.

Національний інститут стратегічних досліджень

оголошує

ПРИЙОМ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

до неперіодичного тематичного додатку до журналу «Стратегічна панорама»

 

 

Тема номеру:

Гібридна війна і демократичний мир:

що означає нова фаза російського наступу для України і Європи та як з ним упоратися

Загроза широкомасштабного російського вторгнення є викликом не лише для України, а й для європейської безпеки в цілому. Дедалі агресивніша політика Російської Федерації розхитує основи міжнародного порядку. Україна вступила у дев’ятий рік перебування в умовах російської військової агресії, проте схоже, що нині ситуація кардинально змінилася. Не лише масштаби потенційного російського військового втручання, але й одночасний дипломатичний наступ на наших західних партнерів, неприхована готовність застосувати додаткові засоби, заперечуючи  власну причетність, задля підриву здатності України до опору, а також посилення тиску на сусідів України, які не є членами ЄС, особливо на Білорусь, – усі ці елементи можна розглядати як ознаки того, що Росія розпочала інтенсивну багаторівневу операцію згідно своїх давніх прагнень отримати зону безпеки, ширшу за її міжнародно визнаний кордон. Незалежно від того, чи перспектива повернення російсько-радянської імперії розглядається як реалістична чи,  можливо, як справжня мета дипломатичних та інших зусиль у рамках нинішньої кампанії,  навряд чи виникають сумніви, що всі ці кроки підживлені сподіваннями залікувати моральні та матеріальні рани, завдані сучасній російській еліті «найбільшою катастрофою 20 століття».

Шантаж євроатлантичного співтовариства з боку Росії спричинив внутрішні суперечності всередині НАТО, спровокував дискусію про вибір правильної стратегії щодо РФ та створив дилему навколо прагнення України та Грузії до членства в Альянсі. Україна перебуває в пошуку нових форматів співпраці з іншими державами, відданими міжнародній стабільності та підтримці демократії в умовах зростання настійливої активності глобального авторитаризму.

Когнітивний наступ на демократичні цінності, розмивання та переінтерпретація класичної лексики війни, включно з основними поняттями, як-от агресія, але не тільки ними, вимагають глибокого аналізу та переоцінки. Для молодих демократій, таких як Україна, і для України як країни, що стоїть перед безпосередньою загрозою з боку дедалі настирливішого авторитаризму, вирішення цих дилем та участь у глобальній дискусії щодо безпеки є не просто пізнавальною, а й екзистенційною необхідністю.

Метою цього спецвипуску журналу є обговорення аспектів кінетичної/некінетичної протидії новій фазі агресії, що триває, та оцінка ризиків перманентної кризи на кордонах України, бо ця криза підвела світ до межі чергової світової війни.

Теми, які ми пропонуємо для цього випуску, включають, не обмежуючись ними, такі:

 • Наміри Росії у світлі пріоритетів її зовнішньої та безпекової політики та реакція на них з боку Заходу та України: сценарії й оптимальні стратегії подолання кризи, що виникла та буде, є підстави вважати, довготривалою.
 • Спроможність Росії генерувати кризи, подібні до кризи навколо України, та супутні виклики для європейських демократій (включаючи аналіз конкретних засобів, наприклад, використання проксі-сил, кібератак, дезінформації, перетворення гуманітарних криз на зброю тощо).
 • Виклики для трансатлантичної солідарності. Майбутнє НАТО та здатність Альянсу реагувати на кризи. Ефективність інструментарію НАТО для протидії новим кінетичним і некінетичним загрозам.
 • Ціна миру: політична, економічна та аксіологічна (фізична безпека vs. базові цінності). Межі прагматизму: чи варто «воювати за Нарву»? Ризики умиротворення.
 • Сучасне поняття війни. Пошук нової термінології та концептуальних засобів, які б допомогли зрозуміти мінливу природу війни та миру.
 • Когнітивні аспекти протистояння та роль стратегічних комунікацій.
 • Демократичні інститути в умовах постійної воєнної загрози

 

 

Вимоги до подання і оформлення наукових статей:

- Стаття має бути написана українською або англійською мовою та містити такі обов’язкові елементи:

 • ORCID (за наявності);
 • назва статті (прописними літерами);
 • дані про автора (прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, учене звання; повна назва посади, місце роботи або навчання; населений пункт; країна; адреса електронної пошти);
 • анотаціїя обсягом 1250 знаків;
 • ключові слова (від трьох до восьми);
 • список використаних джерел, оформлений відповідно до стандарту APA7
  Усі посилання зі списку літератури мають бути наведені в тексті; усі посилання, наведені в тексті, мають бути включені до списку літератури. Джерела у списку літератури наводяться в алфавітному порядку за прізвищем першого автора і не нумеруються.

- Обсяг статті до 0, 7 д. а. (15-17 сторінок формату А4). Схеми, таблиці, цитовані документи – можуть подаватися в додатках.

- Текст має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word; шрифт: Times New Roman; розмір шрифту: 14; міжрядковий інтервал: 1,5; поля: верхнє, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см; абзацний відступ: 1,25 см. Нумерація сторінок – знизу праворуч.

 

 

 

Порядок прийому наукових статей:

Дати прийому статей: до 15 червня 2022 року (включно);

Статті надсилаються на адресу електронної пошти: [email protected]. У темі листа необхідно вказати назву «Стратегічна панорама. Спецвипуск».

 

 

Процедура рецензування:

Процес розгляду статей передбачає процедуру подвійного таємного рецензування. Результати рецензування, зауваження, пропозиції та рекомендації надсилаються автору електронною поштою.

 

 

 

Критерії оцінювання статей:

 • Відповідність темі номера та повнота її викладення.
 • Дотримання правил оформлення статті.
 • Грамотність, логічність викладу.

 

 

Автори затверджених до публікації статей отримають винагороду.

Планується видання випуску у двох версіях: українською та англійською мовами.  Статті можна подавати українською та англійською мовами.

Тематичний додаток до журналу буде видано за підтримки Фонду Конрада Аденауера в Україні.