Спільне засідання НІСД та «Клубу банкірів» на тему: «Іпотека в Україні 2021: бажане і реальне»

Поділитися:

11 червня 2021 р. у Національному інституті стратегічних досліджень відбулось спільне засідання НІСД та ГО «Клуб банкірів» на тему: «Іпотека в Україні 2021: бажане і реальне».

У вступному слові перед учасниками засідання заступник директора НІСД Ярослав Жаліло, зазначив, що проблема іпотеки – синтетична, має багатоваріантний вплив на економіку та суспільство, є продуктом синергії багатьох напрямів економічної діяльності. Зокрема, має соціальний вимір, територіальний вимір, тісно пов’язана з молодіжною політикою держави, процесами детінізації економіки, одночасно зачіпає інтереси банків, забудовників, позичальників та держави в цілому.

Серед ключових проблем, що негативно впливають на динаміку розвитку іпотечного ринку в Україні, доктор Жаліло виділив, зокрема, високі ставки іпотечних кредитів та тривалий термін повернення позик, протягом якого процентні ставки та рівень доходу позичальників може суттєво змінюватись, що викликає справедливе занепокоєння клієнтів.

У своїй вітальній промові Голова Ради Клубу банкірів Людмила Мостова зазначила, що сьогоднішнє обговорення відкриває серію дискусій щодо проблем іпотечного кредитування, наступна зустріч буде присвячена юридичним аспектам розвитку іпотечного ринку в Україні.

Предметом фахової дискусії на засіданні стали доповіді учасників. Зокрема, виступ Ольги Соловйової, директора департаменту роздрібних ризиків «Райффайзенбанку», був присвячений аналізу двох множин проблем, пов’язаних з іпотекою: загальних та притаманних новій урядовій програмі «Доступна іпотека 7 %». До першого комплексу проблем, на думку доповідачки, належать: накопичення у минулому значних сум проблемних іпотечних кредитів, неможливість коректного вирішення питань, пов’язаних з неповнолітніми дітьми, які проживають в заставному житлі, складності кредитування купівлі житла на первинному ринку та незадовільна судова практика стягнення заставного майна. До специфічних проблем, пов’язаних із реалізацією урядової програми «Доступна іпотека 7%», на думку спікера, слід віднести: надмірні вимоги держави до «новизни» житла, недостатні максимальна сума іпотеки та площа нерухомості, відсутність автоматизації в процесі перевірки різних реєстрів.

Доповідь голови правління «Мегабанку» Олексія Яценка була присвячена проблемам реалізації урядової програми «Доступна іпотека 7 %», до яких спікер відносить: орієнтацію переважно на вторинний ринок, що суперечить одному з ключових завдань Програми (стимулювання будівництва), невідповідність більшості договорів із забудовниками параметрам Програми, побоювання позичальників щодо термінів припинення дії Програми, неможливість стягнення банками заставного майна, що є єдиним житлом.

Володимир Чорненький, директор департаменту роздрібного бізнесу «Правекс-банку», у своєму виступі підкреслив розбалансованість іпотечного ринку в Україні, що проявляється у домінуванні кредитів на купівлю житла на вторинному ринку та мінімальній частці іпотечних кредитів у загальній сумі кредитного портфелю. Також, на думку спікера, зниження іпотечних ставок неможливе без відповідного зниження вартості банківських пасивів.

Виступ Голови правління Агентства по рефінансуванню житлових кредитів Сергія Волкова на тему «Перезапуск вітчизняної іпотеки через запровадження дворівневого іпотечного ринку» був присвячений обґрунтуванню доцільності розвитку в Україні другого рівня іпотечного ринку, що має використовувати такий популярний і поширений за кордоном фінансовий інструмент, як іпотечні облігації, які також можуть стати інструментом інвестування внаслідок реформування вітчизняної пенсійної системи. Також, на думку спікера, потребує вирішення проблема неможливості автоматичного позасудового стягнення нерухомості, що перебуває у заставі.

Незважаючи на домінуючий тренд кредитування банками купівлі житла переважно на вторинному ринку, окремі банки знаходять можливість кредитувати позичальників на первинному ринку за рахунок власних коштів, без допомоги урядової програми «Доступна іпотека 7%». Механізм надання та адміністрування таких кредитів виклав у своєму виступі Євген Казаков, заступник голови правління «Кристалбанку».

Сергій Кораблін, заступник директора Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України, член-кореспондент НАНУ, у своїй промові наголосив, що ключовою проблемою, що стоїть на перешкоді розвитку іпотечного ринку, є низькій рівень доходів населення.

Оцінюючи перспективи вирішення зазначених у дискусії проблем, Тетяна Єфименко, Президент ДННУ «Академія фінансового управління», академік НАНУ, наголосила на необхідності збереження та розвитку в Україні людського капіталу. Доступна іпотека є одним із ключових інструментів досягнення даної мети.

Владислав Кравець, радник голови Правління «Укргазбанку», застеріг від механічного дублювання негативного досвіду Російської Федерації, у якій стимулювання дешевих кредитів на купівлю житла спровокувало значне зростання цін на нерухомість, що у підсумку знизило доступність житла для позичальників.

Підсумовуючи, Людмила Мостова подякувала колегам за активну участь у дискусії та нагадала про її продовження на майбутній зустрічі, присвяченій юридичним аспектам іпотечного кредитування.

Підбиваючи підсумки заходу, Ярослав Жаліло також подякував усім присутнім за зацікавлене обговорення проблематики іпотечного кредитування та зауважив, що вирішення зазначених проблем лежить у площинах використання диверсифікованих інструментів фінансування та синергетичної взаємодії стейкхолдерів іпотечного процесу. Важливим результатом цих заходів має стати збереження та примноження в Україні людського капіталу.

Участь у засіданні взяли: Ярослав Жаліло, заступник директора - керівник Центру економічних і соціальних досліджень НІСД, доктор економічних наук, Заслужений економіст України, Людмила Мостова, Голова Ради ГО «Клуб банкірів», Тетяна Єфименко, Президент ДННУ «Академія фінансового управління», академік НАНУ, Сергій Кораблін, заступник директора Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України, член-кореспондент НАНУ, Олександр Любіч, віце-президент ДННУ «Академія фінансового управління», доктор економічних наук, професор, Сергій Волков, голова Правління Агентства по рефінансуванню житлових кредитів, президент Української іпотечної асоціації, член Клубу банкірів, Алла Двигун, доктор економічних наук, професор (НІСД), Дмитро Гладких, доктор економічних наук, доцент (НІСД).

У засіданні також взяли участь представники банківського сектору, зокрема, Олексій Яценко, голова правління «Мегабанку», Оксана Котляревська, голова правління «RwSбанк», Ольга Соловйова, директор департаменту роздрібних ризиків «Райффайзенбанку», Володимир Чорненький, директор департаменту роздрібного бізнесу «Правекс-банку», Євген Казаков, заступник голови правління «Кристалбанку», Вікторія Третяк, операційний директор «RwS банку», Владислав Кравець, радник голови Правління «Укргазбанку», Олеся Листопад, керівник юридичного управління АТ «Європейський промисловий банк», Валерія Пархоменко, представник Департаменту роздрібного бізнесу Укрексімбанку.

Зручніше отримувати якісну аналітику в месенджері? Підписуйтеся на наш Telegram-канал: t.me/niss_gov_ua

Фото: НІСД