Децентралізація в Україні з 2014 року: перші досягнення та майбутні виклики

Поділитися:

АНОТАЦІЯ

  • З 2014 року Україна впроваджує процес децентралізації, спрямований на докорінну реструктуризацію відносин між центром і периферією. Ця реформа місцевого самоврядування передбачає насамперед делегування повноважень з національного на муніципальний рівень (і поки, меншою мірою, на регіональний та субрегіональний рівні).    
  • Децентралізація здійснюється не шляхом федералізації, а через об’єднання громад та перерозподіл політичних, адміністративних та фінансових повноважень на їх користь.
  • На даний момент, основним інструментом у впровадженні децентралізації є добровільне формування спроможних «об’єднаних територіальних громад» (ОТГ). Також реформа стосується управління місцевим і регіональним розвитком. Децентралізацію підтримують західні донори, які надають фінансові ресурси та міжнародну технічну допомогу. Зокрема, вперше в Україні сформовано Раду донорів з питань реформи децентралізації, яка забезпечує координацію міжнародної співпраці та робить оцінювання впровадження реформи.   
  • Органи місцевого самоврядування новосформованих ОТГ отримують розширені самоврядні повноваження, зокрема щодо  справляння податків і зборів. Водночас вони отримують підтримку держави, необхідну для формування інфраструктури та реалізації проектів розвитку громад. Паралельно впроваджується «секторальна децентралізація», насамперед у галузях освіти та охорони здоров’я.
  • На початку 2019 року розпочався другий етап децентралізації, який має на меті проведення адміністративно-територіальної реформи (насамперед на рівні районів), а також розширення повноважень та відповідальності органів самоврядування на рівнів областей і районів. Проте, такий перерозподіл владних повноважень вимагає змін до Конституції, які дотепер не затверджено. 
  • Децентралізації, зокрема процес об’єднання громад, що відбувається в Україні, зміцнює здатність держави до спротиву російській гібридній воєнній агресії і демонструє дотримання нашою державою європейських принципів демократичності та субсидіарності.
  • Продовження успіхів децентралізації у подальшому дозволить Україні надати новий і цікавий приклад дієвості та функціональності нефедералістської системи державного управління. Реформа децентралізації в Україні може стати моделлю для розвитку пострадянських країн, котрі надають перевагу  передачі повноважень не стільки регіонам, скільки громадам. Крім того, вона може бути цікавою для інших країн – включно з деякими державами у складі ЄС, чия територіальна цілісність перебуває в хиткому становищі. 

Докладніше: reader.chathamhouse.org (англ)

Aвтори: Валентина Романова, Андреас Умланд