Місцеве самоврядування України до Євромайдану: передтеча реформи децентралізації в Україні

Поділитися:

У статті проаналізовано запит на децентралізацію від часу здобуття незалежності Украиїни, а також виокремлено уроки, які держава винесла від попередніх – часто невдалих – спроб посилити місцеве самоврядування. З 1991 р. Україна переживала конфлікт між запитом на децентралізацію та державною політикою, спрямованою на централізацію влади. З рештою рівень централізації влади в державі у 2013 році став найвищим в Європі, однак спроможність держави надавати публічні послуги була вкрай низькою, а регіональні диспропорції лише посилювалися. Спроби впровадити децентралізацію зазнавали краху через брак політичної волі чи досвіду, підкріпленого позитивними результатами. З 2014 року внутрішньо обумовлений запит та децентралізацію, політична воля до змін та слушна зовнішня підтримка дозволили нарешті змінити тренд з централізації на децентралізацію влади в державі.

Повний текст статті: wilsoncenter.org (англ.)

Автори: Валентина Романова, Андреас Умланд