Оголошення

27 листопада 2020 року в Національному інституті стратегічних досліджень на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.718.01 відбудеться захист дисертації Бугайчук Наталії Володимирівни «Розвиток житлово-комунальної інфраструктури як чинник забезпечення економічної безпеки держави» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 21.04.01 – економічна безпека держави (економічні науки).

Науковий керівник – Іляш Ольга Ігорівна, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової та міжнародної діяльності Міжнародного університету фінансів.

Офіційні опоненти: 

  • Васильців Тарас Григорович, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»;
  • Вінічук Марія Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та обліку Львівського державного університету внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України.

Захист відбудеться о 15.00 у режимі zoom-конференції за посиланням:

  • https://bit.ly/3960DDg
  • Ідентифікатор конференції: 856 6266 2209
  • Код доступу: 692654

З авторефератом та дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці та на офіційному сайті Національного інституту стратегічних досліджень.