Оголошення

11 травня 2021 року в Національному інституті стратегічних досліджень на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.718.03 відбудеться захист дисертації Саган Ольги Володимирівни «Протидія медіа-інформаційному тероризму як питання національної безпеки України» на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 21.01.01 – основи національної безпеки держави (політичні науки).

Науковий керівник – доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Ожеван Микола Андрійович, головний науковий співробітник відділу інформаційної безпеки та кібербезпеки центру безпекових досліджень Національного інституту стратегічних досліджень.

Офіційні опоненти: доктор політичних наук, доцент Даниленко Сергій Іванович, завідувач кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; кандидат політичних наук Дацюк Андрій Васильович, доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України,.

Захист відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Алмазова, 18/7, конференц-зал. Початок об 11 год.

З авторефератом та дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного інституту стратегічних досліджень.

 

12 травня 2021 року в Національному інституті стратегічних досліджень на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.718.01 відбудеться захист дисертації Токарського Тараса Богдановича на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Соціальні аспекти економічної безпеки України в процесі європейської інтеграції» за спеціальністю 21.04.01 – економічна безпека держави (економічні науки).

Науковий консультант – Власюк Олександр Степанович, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, радник при дирекції Національного інституту стратегічних досліджень.

Офіційні опоненти: Варналій Захарій Степанович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України; Новікова Ольга Федорівна, доктор економічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту економіки промисловості НАН України; Ревак Ірина Олександрівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри соціально-гуманітарної підготовки Львівського державного університету внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України.

Захист відбудеться о 12.00 у режимі zoom-конференції за посиланням:

https://us02web.zoom.us

Ідентифікатор конференції: 892 9735 9903

Код доступу: 824043

З авторефератом та дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці та на офіційному сайті Національного інституту стратегічних досліджень.

 

12 травня 2021 року в Національному інституті стратегічних досліджень на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.718.01 відбудеться захист дисертації Маркевич Катерини Леонідівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Реалізація національних економічних інтересів України у залученні прямих іноземних інвестицій» за спеціальністю 21.04.01 – економічна безпека держави (економічні науки).

Науковий керівник – Жаліло Ярослав Анатолійович, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора-керівник центру економічних і соціальних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень.

Офіційні опоненти: Мартинюк Володимир Петрович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України; Харламова Ганна Олексіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України.

Захист відбудеться о 15.00 у режимі zoom-конференції за посиланням:

https://us02web.zoom.us

Ідентифікатор конференції: 867 4236 4804

Код доступу: 342608

З авторефератом та дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці та на офіційному сайті Національного інституту стратегічних досліджень.

 

13 травня 2021 року в Національному інституті стратегічних досліджень на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.718.01 відбудеться захист дисертації Щурко Уляни Василівни на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Конкурентні стратегії безпеки розвитку реального сектору економіки» за спеціальністю 21.04.01 – економічна безпека держави (економічні науки).

Науковий консультант – Флейчук Марія Ігорівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького Міністерства освіти і науки України.

Офіційні опоненти: Блудова Тетяна Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України; Мельник Степан Іванович, доктор економічних наук, доцент, заступник декана факультету №2 Львівського державного університету внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України; Рудніченко Євгеній Миколайович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України.

Захист відбудеться о 12.00 у режимі zoom-конференції за посиланням:

https://us02web.zoom.us

Ідентифікатор конференції: 831 0125 1024

Код доступу: 286379

З авторефератом та дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці та на офіційному сайті Національного інституту стратегічних досліджень.

 

13 травня 2021 року в Національному інституті стратегічних досліджень на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.718.01 відбудеться захист дисертації Покришки Дмитра Степановича на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Технологічна конкурентоспроможність національної економіки як чинник економічної безпеки України» за спеціальністю 21.04.01 – економічна безпека держави (економічні науки).

Науковий керівник – Базилюк Ярослава Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач відділу економічної стратегії центру економічних і соціальних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень.

Офіційні опоненти: Мартинюк Володимир Петрович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України; Маслій Олександра Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» Міністерства освіти і науки України.

Захист відбудеться о 15.00 у режимі zoom-конференції за посиланням:

https://us02web.zoom.us

Ідентифікатор конференції: 830 1295 3457

Код доступу: 131033

З авторефератом та дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці та на офіційному сайті Національного інституту стратегічних досліджень.