Оголошення

11 травня 2021 року в Національному інституті стратегічних досліджень на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.718.03 відбудеться захист дисертації Саган Ольги Володимирівни «Протидія медіа-інформаційному тероризму як питання національної безпеки України» на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 21.01.01 – основи національної безпеки держави (політичні науки).

Науковий керівник – доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Ожеван Микола Андрійович, головний науковий співробітник відділу інформаційної безпеки та кібербезпеки центру безпекових досліджень Національного інституту стратегічних досліджень.

Офіційні опоненти: доктор політичних наук, доцент Даниленко Сергій Іванович, завідувач кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; кандидат політичних наук Дацюк Андрій Васильович, доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України,.

Захист відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Алмазова, 18/7, конференц-зал. Початок об 11 год.

З авторефератом та дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного інституту стратегічних досліджень.