Литвиненко Олександр Валерійович

 

 

    Директор Національного інституту стратегічних досліджень

 

 

Народився 27 квітня 1972 року  у м. Києві.

Одружений, син і донька 2011 року народження.

Доктор політичних наук, професор, Залужений діяч науки і техніки України. 

Державний службовець 2 рангу.

Генерал-майор запасу.

Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, відзнакою Президента України – ювілейною медаллю «25 років незалежності України».

Освіта вища: у 2013 році закінчив Королівський коледж оборонних наук (RCDS), Великобританія; у 2009 році – Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «правознавство»; у 1994 році – Інститут криптографії, зв’язку і інформатики Академії ФСК РФ за спеціальністю «прикладна математика» (люстраційну перевірку пройшов у 2015 році).

Українська, російська – рідні, англійська – вільно (B2). 

Трудова діяльність:

08.1994 – 08.1998 – офіцер, старший офіцер, головний спеціаліст Головного управління урядового зв’язку СБУ

08.1998 – 05.2005 – старший консультант, завідувач відділу, заступник директора-завідувач відділу, перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень

06.2005 – 12.2007 – Керівник Управління, Експертної комісії, Департаменту державної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України

12.2007 – 08.2009 – заступник начальника Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення Служби безпеки України

08.2009 – 05.2010 – радник директора Інституту проблем національної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України

06.2010 – 03.2014 – заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень

З 05.04.2014 – 13.08.2019 – заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

З 13.08.2019 – Директор Національного інституту стратегічних досліджень

За сумісництвом: асистент, доцент, професор Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 1998-2007, 2010-2014.

 

БІБЛІОГРАФІЯ


 

Alexander Bogomolov, Oleksandr Lytvynenko, A Ghost in the Mirror: Russian Soft Power in Ukraine (Chatham House, Briefing Paper), London, January,2012.

Alexander Bogomolov, Oleksandr Lytvynenko, A Ghost in the Mirror: Russian Soft Power in Ukraine (Chatham House, Briefing Paper), London, January,2012. – р.16.

 

 

Горбулін, В. П. Національна безпека: український вимір / В. П. Горбулін, О. В. Литвиненко. – К. : ПІІ. «Інтертехнологія», 2008. - 104 с. 

Горбулін В.П., Литвиненко О.В. Європейська безпека: можливий шлях послабити виклики і загрози // Дзеркало тижня. – 2009. - №43. - С.7-13.

Горбулін В.П., Бєлов О.В., Литвиненко О.В. Національна безпека : порядок денний для України, К.: Видавничий дім «Стилос», 2009.

Горбулін В.П., Литвиненко О.В. Великий сусід визначився. Що робити Україні далі // Дзеркало тижня. – 2009. - № 35. - С. 19-25.

Литвиненко О.В. Інформаційні впливи та операції: монографія / Національний інститут стратегічних досліджень. - Київ : НІСД, 2003. - 240 с.- (Сер. »Національна безпека». Вип.6).

Паламарчук В.М., Литвиненко О.В., Янішевський С.О. Трансформації демократії та пошук стратегії суспільно-політичного розвитку України: монографія / Національний інститут стратегічних досліджень. - К.: НІСД, 2003.- 120 с. - (Сер. «Стратегія політики і політичний аналіз». Вип.7).

 

BIBLIOGRAPHY

 

Bogomolov, Alexander, Lytvynenko, Oleksandr ‘A Ghost in the Mirror: Russian Soft Power in Ukraine’, Chatham House, January 2012, 16 p.

Gorbulin, Volodymyr, Lytvynenko, Oleksandr ‘National Security: Ukrainian Dimension’, Kyiv: Foreign Investment Enterprise ‘Intertekhnologiia’, 2008

Gorbulin, Volodymyr, Lytvynenko, Oleksandr ‘European Security: a Possible Way of Minimizing Challenges and Threats’, Dzerkalo Tyzhnia № 43, 2009, pp. 7-13

Gorbulin, Volodymyr, Bielov, Oleksandr, Lytvynenko, Oleksandr ‘National Security: Ukrainian Agenda’, Kyiv: Stylos Publishing House, 2009

Gorbulin, Volodymyr, Lytvynenko, Oleksandr ‘Big Neighbor Made Up His Mind: What Are Next Steps For Ukraine’, Dzerkalo Tyzhnia №35, 2009, pp. 19-25

Lytvynenko Oleksandr ‘Information Influences and Operations: a Monograph’, Kyiv: NISS, 2003

Palamarchuk, Volodymyr, Lytvynenko, Oleksandr, Yanishevskyi Serhiy ‘Transformations of Democracy and Strategic Search for Social and Political development of Ukraine: a Monograph’, Kyiv: NISS, 2003```