"Актуальні питання протидії тероризму у світі та в Україні". Аналітична доповідь

Поділитися:

1В аналітичній доповіді досліджено актуальні тенденції у розвитку міжнародного тероризму, особливості боротьби з тероризмом у сучасному світі, трансформацію характеру терористичної загрози в Україні, механізми забезпечення стійкості держави до такої загрози. Проведено аналіз норм законодавства України, що регулює правовідносини у сфері протидії тероризму, виявлено низку недоліків, які негативно впливають на ефективність загальнодержавної системи боротьби з цією злочинною діяльністю, та визначено шляхи удосконалення відповідного законодавства.


Розраховано на експертів, науковців, фахівців у галузі національної безпеки, суб’єктів владних повноважень, представників громадських організацій та окремих громадян, усіх, хто цікавиться проблемами протидії тероризму, а також може стати у нагоді під час розроблення та ухвалення законодавчих актів, що регулюватимуть правовідносини у цій сфері.